В ДК „Борис Христов“ днес се проведе пресконференция – откриващо събитие по проект № BGLD-3.002-0006-C01 Създаване на център за интегрирани социални и здравни услуги на едно гише в кв. Столипиново, по който община Пловдив подписа договор на стойност 2 310 451.09 лв. – БФП.

Проектът се финансира по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Програмен оператор на проекта е Министерство на образованието и науката, а партньори са Фондация за регионално развитие Рома – Пловдив и Норсенсус Медиафорум – Норвегия. Срокът на проекта е 24 месеца (11.04.2022 г. – 30.04.2024 г.)

Проектът цели изпълнението на широка програма за социално икономическо включване на уязвими етнически групи в квартал Столипиново, предоставяйки подобрен достъп до административни, социални, образователни и здравни услуги чрез изграждането на център за услуги на едно гише.

banner

За реализиране на проектните дейности ще бъде нает екип, който ще се състои от ръководител, социални работници, административни служители, образователни медиатори, педагог, учители по музика и изобразително изкуство, медицински специалисти, здравни медиатори.

Дейностите по проекта включват широк набор от консултантски услуги, посредничество, застъпничество, кампании за повишаване на приемането на ромите от основното население, различни ателиета за работа с деца – музикални, творчески и други, спортни събития, дни на толерантността, кръгли маси по теми свързани с дискриминацията и социалното включване, здравни услуги за хора с неустановен здравен статус, осигуряване на топла храна за определен брой лица, както и обучителни занимания по български език за деца и възрастни, квалификационни курсове и обучения за младежи от общността.

Изграждането на нова сграда в района на кв. Столипиново ще допринесе за това хората от района да разпознават това място, като център обединяващ специалисти с различна експертиза, които могат да бъдат свързващото звено за насочване към други социални или административни услуги или оказване на директна подкрепа на най-уязвимите деца и възрастни на място.

„Смятам, че децата и младежите на кв. Столипиново имат нужда от красиво и уютно място, където спокойно и без притеснение да потърсят помощ и да получат нужната подкрепа на достъпен език от експерти с компетенции, познания, умения и опит.“ – каза г-жа Недка Петрова – ръководител на проекта.

„Всички ние като общество имаме ангажимент да направим така, че най-уязвимите деца и възрастни да получат достъп до всичко, което се предоставя за хората в една община. Образованието и социалното включване са основен фактор за успеха на младите хора и най-вече на най-малките – децата. В този център те ще могат да получат подкрепа за овладяване на български език, да се подготвят за по-успешна адаптация в детската градина, а младежите да развият умения, с които да се чувстват значими и успешни млади хора в обществото. Предоставянето на храна ще бъде допълнително мотивиращ фактор за най-уязвимите семейства да посещават центъра и да се включат в дейностите, които той предлага.“ – каза г-н Георги Титюков – зам. кмет Спорт, младежки дейности и социална политика при Община Пловдив, по време на пресконференцията.

В рамките на проекта са включени дейности за обмяна на опит с норвежката неправителствена организация Норсенсус Медиафорум.

На откриващото събите присъстваха представители на партниращата организация – г-н Асен Карагьозов – председател на фондация Рома и членове на екипа на фондацията, както и представители на община Пловдив и други социалните услуги в общността.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space