Народното събрание ще разгледа на второ четене промени в Закона за висшето образование. Това предвижда първа точка от проектопрограмата за работа на депутатите, публикувана на интернет страницата на парламента. Измененията са относно промяна в заплатите на преподавателите в държавните висши училища, както и в стипендиите на докторантите. Средната работна заплата за преподавателите в държавните висши училища да е не по-ниска от 170 % от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца, предвиждат промените, приети на първо четене. Очаква се и стипендиите на докторантите да се определят в размер не по-нисък от 125 % от минималната работна заплата за страната.

Предвижда се минималната основна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища да се определя ежегодно с акт на Министерския съвет в размер не по-малък от 125 % от средната брутна работна заплата за страната за последните 12 месеца.

На второ четене се очаква да бъде разгледан и законопроектът за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. В проектопрограмата пише още, че парламентът ще обсъди на второ четене промените в Кодекса на труда, свързани с работата от разстояние. Приетите от социалната комисия изменения предвиждат отговорността на работодателя да се намали, когато пострадалият е допринесъл за трудова злополука, като е допуснал груба небрежност, както и в случай, че при работа от разстояние пострадалият не е спазил предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

Проектопрограмата за работа на Народното събрание включва още второ четене на промени в Закона за насърчаване на заетостта и второ четене на Закона за ограничаване изменението на климата. Очаква се парламентът да разгледа годишните отчети за 2022 г. на Съвета за електронни медии и на Комисията за защита на личните данни, както и доклада за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2022 г.

banner

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved!