Поръчката за стадион Локомотив вече е видима на сайта на Община Пловдив и всички заинтересовани могат да се запознаят с детайлите. Това каза кметът на града Костадин Димитров.
Припомняме, че стойността е 40,5 млн. лв, а срокът за подаване на документи е до 3 юли 23.59 часа:
Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на проект за „Строително-монтажни работи за реализацията на работния инвестиционен проект по части „Благоустрояване и инфраструктура” и Централна трибуна“, част от общинската спортна инфраструктура – стадион „Локомотив“ – град Пловдив“
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на строително-монтажни работи (СМР) за реализацията на работния инвестиционен проект по части „Благоустрояване и инфраструктура” и „Централна трибуна“, част от общинската спортна инфраструктура – стадион „Локомотив“ – град Пловдив, а именно:
Етап 1: „Благоустрояване и инфраструктура”
Етап 5: Събарянето на съществуваща „Централна трибуна“
Етап 5: „Централна трибуна“, находящ се в УПИ VІ-540.81, общ. обсл. и спортни дейности от кв.1 по плана на ВСИ-МО-гр. Пловдив, идентичен с ПИ с идентификатор 56784.540.81 по КК на гр. Пловдив.
Строежът е Втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „д“ от Закон за устройство на територията (ЗУТ), в която попада като съоръжение за спорт, предназначено за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space