“Българска спортна федерация по шахмат” никога не е кандидатствала за лиценз в Министерството на младежта и спорта (ММС) и респективно няма как да разполага с такъв.
Министърът на младежта и спорта издава спортен лиценз на спортните федерации, отговарящи на изискванията на Закона на физическото възпитание и спорта (ЗФВС), който е единствен за съответния вид спорт или сходни видове спорт.
Лицензът за вида спорт „шахмат“ за България е издаден на „Българска федерация по шахмат 2022“ в съответствие със ЗФВС през 2022 г., когато е проведено административно производство по едновременно разглеждане на заявленията на пет конкуриращи се федерации за получаване на единствения лиценз за вида спорт „шахмат“. Министърът на младежта и спорта е издал спортен лиценз на сдружение „Българска федерация по шахмат 2022“ и е отказал издаването на такъв на останалите четири федерации – сдружение „Българска федерация по шахмат“, сдружение „Българска федерация по шахмат 1928“, сдружение „Българска федерация по шах“ и сдружение „Българска федерация по шахмат 64“.
Заповедта за издаване на лиценз на „Българска федерация по шахмат 2022“ е обжалвана пред Върховния административен съд (ВАС) от четирите федерации, получили отказ. Към момента на първа инстанция съдът е отхвърлил жалбите и е потвърдил заповедта на министъра на младежта и спорта. Предстои насрочване на дело пред 5-членния състав на ВАС по касационни жалби на някои от федерациите. Опит да обжалва заповедта прави и сдружение „Шахматна федерация България“, което изобщо не е кандидатствало за лиценз, и ВАС оставя жалбата му без разглеждане като недопустима.
Съдът е единственият орган, компетентен да се произнесе по законосъобразността на заповедта на министъра на младежта и спорта, след като тя е оспорена по съдебен ред.
Почти година след издаването на оспорената заповед в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е вписано сдружение „Българска спортна федерация по шахмат“, което е прието за член на FIDE (Световната шахматна федерация) и ECU (Европейския шахматен съюз), според правилата на които вероятно наличието на национално признаване на дадена федерация е без значение за получаване на членство. Както вече обявихме, това сдружение изобщо не е кандидатствало за получаване на спортен лиценз по ЗФВС.
Обръщаме внимание, че според българското законодателство ММС може да оказва финансово подпомагане само на лицензирани по реда на ЗФВС спортни федерации.
ММС се подчинява на българското законодателство и всички адресирани сигнали до ММС за конкретни нарушения, включително и със спорта „шахмат“ и „Българска федерация по шахмат 2022“, се разглеждат по законоустановения ред.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space