Д-р Стоилова от политическа партия БСП даде интервю:

Д-р Стоилова, в предишния ни разговор споделихте Вашата оценка относно положителни и отрицателни характеристики на средното образование, както и мнение относно състоянието на Приобщаващото образование. Ще обобщите ли какви предложения, бихте отстоявали?

На ниво нормативна база съм инициирала многократно предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба за приобщаващото образование и Правилник за устройство и дейността на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в посока повишаване качеството на допълнителната подкрепа чрез:
контрол върху разходването на средствата;
увеличаване броя и вида на специалистите;
преосмисляне броя на децата в групите за ДПЛР;
акцент върху силните страни на децата със специални образователни потребности през изкуства и спорт;
регламентиране на по-гъвкави форми на учебен процес за учениците от аутистичния спектър и с множество нарушения;
адекватно разписана процедура за ползване на терапевтични програми;
възможност за включване в дуалното образование;
ангажимент към завършващите за осъществяване на трудово посредничество.

Само в сферата на специалното образование ли ще се ограничат усилията Ви?

banner

Не. Имам предложения за:
Фокус при финансирането върху броя на паралелките и специалистите, вместо броя ученици, за да се спре порочния ефект от „детето носи парите“;
Пълна държавна издръжка за учениците и студентите в професионални паралелки и специалности от висшето образование за защитени и затихващи професии, срещу ангажимент за работа по специалността, за да се спасят сектори в промишлеността и селското стопанство;
Запазване на българския дух в прочита на историята и подбора на литературата!

Извън образованието кои са темите, които Ви вълнуват?

На първо място ще посоча отново децата, само че вече през семейството. Все още на държавно ниво проблемът с демографската криза не е поставен с дългосрочна визия за преодоляването му. Така кризата за кадри и изтъняване на държавния пенсионния фонд ще се задълбочава. Трябва не само да насърчим раждаемостта с еднократни помощи при раждане на дете, но и да помислим как да ги задържим в образованието, за да бъдат един ден адекватни на пазара на труда. В тази връзка предлагам:
Насърчаване на социалноотговорното родителство през разработване на пенсионна политика в полза на майките, чиито деца завършват образование, като отговор на демографската криза. Например признаването на двадесет години стаж за майки отгледали четири и повече деца, които са завършили успешно средно образование. Това от една страна ще насърчи семействата, които желаят да имат повече деца, да прекарват повече време с тях. От друга ще задържи ромските деца в училище. Така един ден те няма да се озоват на бюрото по труда, както и ще спре малолетните бракове. При 40 години необходим стаж за пенсиониране, 20 години няма да решат проблема на тези, които нямат желание да работят. Но четири образовани младежи във всяко ориентирано към традиционните ценности семейство е богатство и за тях, и за икономиката на страната. Ако се направи един анализ колко често майките отсъстват от работа поради гледане на болни деца, може би предложението ми няма да е толкова шокиращо.

Другата ми кауза са животните и природата:
Политика по рециклирането! Събирането на пластмасови бутилки, хартия, стъкло трябва да се стимулира през данъци и такси и да се възпитава. Някога това беше залегнало в училището. Днес се правят опити през хипермаркети, частични и не достатъчно ефективни;
Нов закон за защита на животните, съвместно с доброволците, които са поели ангажимента на държавата и общините;
Да се даде възможност всяко лице само да определя фонд в полза на деца, възрастни хора, животни или друга социална кауза, за който да отиват 10% от данъка по доходите му. Това би насърчило събираемостта на данъците върху реалните доходи, защото ще направи социалната солидарност видима, тъй като касае пряко финансиране от гражданите на дейности, които са ангажимент на държавата, но обикновено остават недофинансирани;
Въвеждане на часове, свързани с възпитанието в отношение към животните и природата в училище;
Повишаване на тежестта на наказанията за изоставяне или нехуманно отношение към животните.

Защо хората трябва да гласуват за Вас? С какво ще ги убедите в експертиза и грижата си за другите?

Вече 18 години управлявам успешно екип от почти 100 специални педагози, психолози и логопеди. Доказателство за това е базата на световно ниво, която създадохме /СТЕАМ, двигателна рехабилитация, зрително подпомагане, ерготерапия, музикотерапия, психомоторика, солна стая, сензорна стая, монтесори, арт-терапия, занаяти/; широкият спектър от дейности, които развиваме в областта на терапевтичните и обучителни програми; високата степен на мотивираност на колегите, от които над 70% са под 50 години, а трима са с образователна и научна степен доктор. Тази година наши гости бяха министърът на образованието проф. Галин Цоков, министърът и зам.-министърът на спорта.
Само преди дни нашият отбор „Непримиримите“ получи голямото отличие „Лъвско сърце“ на фондация „Енчо Керязов“ за високи постижения в спорта – сребърен медал от световните олимпийски игри в Берлин за хора със специални потребности.
Най-голямото доказателство за лична удовлетвореност и социално благополучие са родените през периода 78 бебета в екипа.
ЗА ДА НЕ ИЗГУБИМ ПОСОКАТА!

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space