Държавата ще подпомага само енергийно бедните домакинства, раздаването на помощи на всички е абсурдно левичарство, казва водачът на пловдивската листа на коалицията
Свободният пазар е най-добрият инструмент за постигане на високо качество и ниска цена. Затова „Синя България“ ще работи за ограничаване на държавното участие в енергетиката чрез приватизация, концесии и листване на борсата на големите държавни дружества. Като истинска дясна коалиция ние ще настояваме да се прекрати практиката индустрията да субсидира домакинствата чрез цената на електроенергията. Това ще стимулира частните инвестиции в енергийна ефективност, газификация и възобновяеми енергийни източници за собствено ползване. През конкретни механизми държавата ще подпомага само енергийно бедните домакинства, раздаването на помощи на всички е абсурдно левичарство.
Зелената сделка е утопия и „Синя България“ ще работи за нейното преразглеждане във възможно най-кратки срокове. Приемаме пазарните принципи на енергийната политика на ЕС, но се противопоставяме на превръщането на възобновяемите енергийни източници от средство за намаляване на вредните емисии в политическа цел.
За да запази конкурентоспособността на българската индустрия, „Синя България“ е на позиция, че търговията с въглеродните кредити трябва да протича при равни условия. Българските находища на лигнитни въглища и комплекса „Марица-изток“ са в основата на енергийната сигурност и независимост на България.
В условията на свободен и доброволен пазар на въглеродни квоти (на много по-ниски цени) те отново ще бъдат конкурентни и ще продължат да осигуряват сигурна, евтина и надеждна енергия на страната и високо качество на живот в региона. „Синя България“ ще създаде условия за максимално оползотворяване на собствените източници на енергия, защото само те могат да гарантират енергийната ни независимост.
Освен въглищата това включва собствен добив и използване на енергийни ресурси, като природен газ, биомаса, отпадъци, геотермална енергия, изграждане на нови помпено-акумулиращи водноелектрически централи и други системи за съхранение на енергия. „Синя България“ е против крайните бюрократични намеси в пазара и планирани забрани като: на продажбите на автомобили с двигатели с вътрешно горене, за летене на къси разстояния, за използване на газ за отопление, налагането на допълнителни данъчни тежести върху всяка употреба на горива и т.н.
Това са примери за недопустимо ограничаване на свободния избор, които са несъвместими с разбирането ни за пазарна икономика. Ако и вие споделяте тези виждания, гласувайте на 9 юни с №3 за „Синя България“.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space