„Назрял е моментът за въвеждане на необлагаем минимум и така да бъдат освободени от част от данъчната тежест предимно хора с ниски доходи. Това на практика ще повиши разполагаемия доход, който ще бъде използван изцяло за потребление и ще има силен стимулиращ ефект за икономически растеж.“ Това заяви от парламентарната трибуна народният представител от „БСП за България“ Георги Гьоков, който представи законодателните промени на социалистите в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

По неговите думи, тази мярка е насочена към около 2 милиона души, които работят за доходи, по-ниски от средната работна заплата и особено за 500-те хиляди, които са на минимална работна заплата.

Гьоков обясни, че се предвижда въвеждането на необлагаем минимум да стане поетапно, за да не се натоварва бюджетът, като на първи етап той да е в размер до прага на бедност, с тенденция, на по-късен етап, да достигне размера на минималната работна заплата.

banner

Социалистът обърна внимание, че в малкото държави, в които все още има плосък данък, има необлагаем минимум и България е единственото изключение в това отношение. „Това, заедно с факта, че страната ни е сред петте държави в ЕС с най-нисък дял на разходите за социална закрила от БВП, води до силни социални изкривявания в обществото. Ефектът, който всичко това предизвиква, е бедност и неравенство в българското общество“, подчерта Георги Гьоков.

Той представи и предложението на БСП, което касае освобождаването от данък върху доходите на всички работещи българи на възраст до 26 години: „Демографската криза, нивото на доходите, условията и качеството на живот в България не оставят съмнение пред отговорността на държавата да търси начини да подпомага най-бедните и младите. Данъчната преференция за младите хора ще действа в началото на трудовия им път, което ще благоприятства търсенето на устойчива и перспективна трудова реализация в България. По този начин, временното намаление на преките данъчни постъпления от трудови възнаграждения на тези лица ще бъде компенсирано многократно в бъдещи периоди чрез генерирането от тях на значителни преки и косвени данъци в полза на бюджета.“

Гьоков завърши с призив за подкрепа на законопроекта: „Това ще означава повече пари за хората с ниски доходи, повече потребление, по-висок икономически растеж, по-малко бедност и неравенства и по-голяма подкрепа за младите българи.“

„България се е стопила с 850 хиляди жители за последните 10 години. Това е един факт, който трябва да ни накара да се замислим. За нас, всички политики, които приемаме като законодатели, трябва да бъдат насочени именно към решаване на тези много сериозни проблеми“, заяви секретарят на парламентарната група на „БСП за България“ Ирена Анастасова.

Тя посочи, че по данни на сериозни социологически проучвания, 91% от българите смятат, че основният фактор да не раждат деца и да емигрират извън България са ниските доходи.

„Поради тази причина ние правим тези предложения. Защото сме наясно, че когато двамата родители получават минимална работна заплата, която към момента е чисто около 600 лв., няма как да гледат две деца и да им осигурят необходимото качество на живот“, подчерта Анастасова.

По нейните думи, разширяващата се ножица между бедни и богати в страната пряко рефлектира върху бъдещето на децата им.

„В българското училище се забелязва все по-сериозна зависимост между нивото, степента и качеството на образованието на децата и социалния статус на семейството. И това, колеги, е престъпление. Защото ние се бием в гърдите, че всяко българско дете има равен достъп до образование, но всъщност това не е така“, каза още Ирена Анастасова.

Според заместник-председателя на парламентарната група на социалистите Иван Ченчев, в 49-ото Народно събрание повече се дрънчи с оръжие и се говори за „див евроатлантизъм“, отколкото да се защитават в достатъчна степен интересите на българските граждани.

„За разлика от нас, където повечето законопроекти на „БСП за България“ са в тази посока. В този смисъл, искам да се обърна към представителите на ПП-ДБ – тези иначе толкова социални хора, които, идвайки със заявката за промяна, откраднаха брутално една предизборна платформа, след това влязоха в Народното събрание и вече във втора пленарна зала са пълен пас по отношение на това да подкрепят социални законопроекти. Така че този техен пас е в ущърб на българските граждани – нека това да стане пределно ясно“, коментира той.

И призова народните представители да се замислят повече какво се предлага, а не кой го предлага, за да може да се дебатира по същество.

„Иначе всички минават в кръгова отбрана и на едно смислено предложение на „БСП за България“ вие се инатите. Но не се инатите на нас, а всъщност проявявате инат спрямо българските граждани, които ще запомнят това и ще си дадат сметка, когато трябва“, каза в заключение от парламентарната трибуна Ченчев.

В крайна сметка, предложенията на „БСП за България“ бяха отхвърлени от управляващото мнозинство.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space