МС одобри 5 наредби за регулация на хазарта

monitor monitor

На свое заседание днес Министерски съвет (МС) прие 5 наредби за регулация на хазарта у нас. Те засягат начина на организиране на хазартни игри, техният финансов контрол, като налагат и изисквания относно използвания игрален софтуер и комуникационно оборудване при онлайн залагания, стана ясно от съобщение от правителствената пресслужба.

С Наредбата за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лиценз, се постига съответствие на Наредбата със Закона за хазарта. Чрез документа се създават правила както за организаторите на хазартни игри, така и за участниците тях. Създава се и нормативна рамка, определяща изискванията, на които трябва отговорят видовете хазартни игри, за които се издават лицензи.

С друга наредба се поставят минимални изисквания, които трябва да се спазват при организиране работата, финансовия контрол и отчитане на резултатите при провеждане на хазартни игри. Предвиждат се образци за всеки вид документ, необходим за дейността и контрола на хазартната игра.

С друг нормативен акт се прецизират изискванията към вида на помещения или сградата за игри, изискуемата площ и разпределението на помещенията в игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози.

В Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства се определят изисквания към игралния софтуер, а в друг документ пък се поставят насоки за по-добри системи за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване.

Banner 468 x 60 px