Destiny

Каназирева: Експертиза ще каже не само какви са причините за мангана във водата в Брестовица, но ще даде и дългосрочното решение на проблема

На среща с областния управител Дани Каназирева, управителя на ВиК Спартак Николов, заместник кмета на община Родопи Владимир Маринов и Инициативния комитет на ГС „Живот за Брестовица“ бяха представени междинните резултати от проучването за причините и характера на влошеното качество на питейната вода на с. Брестовица и  дали наличието на манган  е свързано с покачване на нивото на реката при помпените станции на МВЕЦ-а, където се е образувало заблатяване и гниене.

Експертизата се прави от четирима водещи професори и хидрогеолог от БАН, Миногеоложкия институт и УАСГ със сериозен професионален и научен потенциал,

Тя бе възложена от ВиК след като междуведомствена комисия, назначена от областния управител, установи  хидроморфоложки промени в реката, настъпили в резултат на изградената МВЕЦ в с. Кадиево, като   и нарушения при одобряване на ПУП. В случая,  водното огледало, навлиза в територията и на друга община, като компетентността тук за одобряването на ПУП трябва да е от компетентността на Областна управа, а не съответната община.

 „Познавам проблема. Жителите на Брестовица имат моята подкрепа за решаването му. Целта на възложената експертиза е да се установят не само причините за наличието на манган в питейните водоизточници, но и да  се даде решение, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, коментира областният управител Дани Каназирева.

Тя обясни, че според експертите, извършващи проучването, вече  са направени сондажи, които установяват наличието на наднормено количество манган в трите кладенци на с. Брестовица.

„Решението в краткосрочен план трябва да се търси в изграждането на дублиращи водоизточници от по-дълбок и защитен от замърсяване водоносен пласт. Освен това трябва да бъде подменена вътрешната водопроводна мрежа на село Брестовица. В момента от  ВиК  и община Родопи  подготвят тръжна документация за изготвяне на проекта“, добави Каназирева

Според експертите второто решение, което  е в дългосрочен план, ще обхване елиминиране на причините за замърсяването, предприемане на оздравителни мероприятия, за да не се стигне и до наличието на манган в дублиращите кладенци и в съседни водоизточници за другите населени места.

От направения анализ става ясно, че съществува реална опасност изсъхналите дървета, в следствие на гниещите процеси в коритото на реката, да паднат и да бъдат отнесени при високи води. Рискът е голям и те  да заседнат в тесния участък пред централата ,а това да доведе до наводнение в близките населени места и ЖП моста на с. Кадиево.

„Всичко това налага бързи действия и решения“, категорична е Каназирева.

От своя  страна представителите на Инициативния комитет посочиха, че искат най-после институциите да си свършат работата и благодариха на областният управител за предприетите действия до момента.

Управителят на ВиК Спартак Николов също подчерта, че се работи за решаването на проблема и допълни, че към момента са предприети и временни действия за намаляване концентрацията на мангана в питейната вода чрез нейното айриране / обогатяване с въздух/ и частично отстраняване на мангана.

Banner 468 x 60 px