Destiny

Обработват шахтите срещу гризачи, не паркирайте върху тях

В периода от 9 до 16 октомври Община Пловдив ще проведе акция срещу гризачи. За целта ще се обработят около 19 300 броя дъждоприемни шахти на територията на шестте административни района.

Екипите на Общинско предприятие „Дезинфекционна станция” ще работят при следния предварителен график:

- 9-ти и 12-ти октомври – район Централен 

- 12-ти октомври – район Източен

- 13-ти октомври – район Северен

- 14-ти октомври – район Тракия

- 15-ти октомври – район Южен

- 16-ти октомври – район Западен

Призоваваме пловдивчани да съдействат за успешното провеждане на мероприятието, като не паркират своите автомобили върху дъждоприемните  шахти в часовия диапазон 8:30 – 15:00 часа в дните, посочени в работния график. 

За да добие мероприятието масов характер и за да се постигне максимален ефект от дератизацията, призоваваме лицата, стопанисващи и ползващи жилищни и обществени обекти, складови и производствени помещения, канализационни мрежи и съоръжения за отпадъчни води, топлофикационни, телекомуникационни, електроснабдителни съоръжения и пр., в същия период да организират извършването на дератизационни мероприятия в обектите, които стопанисват. 

Припомняме, че това задължение на всички физически и юридически лица произтича от разпоредбата по чл.4 от Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

 

Banner 468 x 60 px