Възрастните и хората с увреждания също трябва да бъдат приоритетна група при помощите за отопление. Това се посочва в становище на омбудсмана Диана Ковачева, изпратено до служебния вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров по повод проект за промени в Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, съобщиха от институцията на омбудсмана. Проектът е публикуван за обществено обсъждане със срок до 1 юни 2023 г.

Системата на социалното подпомагане има спешна нужда от реорганизация, която да доведе до по-ефективно използване на публичните средства, посочва Ковачева. Предложената промяна предвижда диференцираният доход за отопление да се определя от основата за подпомагане, чийто месечен размер е 30 процента от линията на бедност за съответната година, коригирана със съответния процент за групата, към която принадлежи лицето. Обособени са пет групи с лица в уязвимо положение, като основните категории са живеещите сами, бременните, децата до 18 години и родителите, които отглеждат сами децата си, както и съжителстващи лица. Ковачева изразява тревога, че в проекта не са изведени изрично други категории уязвими граждани – възрастните и хората с увреждания, посочва още Ковачева. Според Ковачева не става ясно дали запазват правата си хората над 70 години, както и над 65 години и над 75 години, живеещи сами. Заради влошеното си състояние хората с увреждания имат специфични потребности и нужда от допълнителна социална подкрепа, защото тяхното финансово състояние е повлияно от по-високия риск от бедност и безработица, както и от значителните разходи, които е необходимо да извършват за компенсиране на дефицитите и преодоляване на съществуващите бариери при взаимодействието със заобикалящата ги среда, допълва тя.

Необходимостта от адекватна помощ е обусловена и от изискванията на международните правозащитни актове, по които държавата ни е страна – като Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Хартата на основните права на Европейския съюз“, пише още омбудсманът с настояването да бъдат съобразени и останалите постъпили в хода на обществените консултации предложения за гарантиране на правата на гражданите в уязвимо положение.

banner

Преди дни правителството реши над 320 хил. домакинства от уязвимите групи да получат по 148,35 лв. еднократна помощ за отопление по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. С общ ресурс от 47,5 млн. лв. по механизма REACT-EU домакинствата от уязвимите групи ще могат покрият разходите си за електрическа и топлинна енергия.

 

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space