През второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4.0% в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. и с 0.8% спрямо първото тримесечие на 2022 г. по сезонно изгладени данни. Това сочат данните, публикувани от Националния статистически институт (НСИ).

През същия период брутната добавена стойност (БДС) се повишава с 4.5% на годишна база и с 0.7% на тримесечна база.

През второто тримесечие на 2022 г. произведеният БВП възлиза на 38 962 млн. лв. по текущи цени, според предварителните данни.

banner

На човек от населението се падат 5 708 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.836621 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 21 214 млн. долара и съответно на 3 108 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 19 921 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 918 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие на 2022 г. възлиза на 33 972 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 4.0%, като се увеличава с 0.4 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2021 г.

Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 5.1 процентни пункта до 32.3%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, намалява до ниво от 63.7% през второто тримесечие на 2022 г. при 69.2% през второто тримесечие на 2021 г.

Растежът на брутната добавена стойност се определя от увеличението при следните икономически дейности: Промишленост – 11.9%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – 5.6%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – 5.2%, Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 4.7%, Финансови и застрахователни дейности – 3.9%, докато в Строителството е регистриран спад от 16.4% на годишна база.

Заетите в икономиката са 3 559.3 хил., а общият брой отработени часове е 1 424.4 милиона, сочат данните на НСИ.

Структурата на заетостта по икономически сектори показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектор през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на 2021 г.

 

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space