Днес Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков откри нова зала към Университетския център за иновативни образователни технологии в Новата сграда на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

“С радост приех поканата да дойда на откриването на залата в този център, защото той дава още една възможност за промяна в подготовката както на студентите – бъдещи учители, така и на квалификацията на учители. Смисълът на проекта е именно насочване на обучението и квалификацията към изграждане на компетентности в смесена среда – нещо, което е свързано с всички съвременни технологии и тенденции в подготовката на бъдещите учители”, заяви проф. Цоков. Той подчерта, че тези центрове помагат и за въвеждането на дуално обучение във висшето образование.

Залата е оборудвана с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии. Средствата са осигурени от МОН чрез Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, в която участва Пловдивският университет.

Проф. д.п.н. Румяна Танкова представи програмата и отбеляза, че по нея са проведени редица квалификационни курсове по темите „Прилагане на компетентностния подход в обучението на студенти“ и „Използване на дигитални образователни технологии във висшето училище“. До този момент са обучени общо 211 академични преподаватели. Голяма част от тях са актуализирали своите учебни програми с оглед на тези иновации.

banner

С ресурсното осигуряване на процеса за обновяване на академичния стил на преподаване в Пловдивския университет се ангажира Университетският център за иновативни образователни технологии. Засега той е активен в две основни направления – усъвършенстване на изградената система за отдалечено наблюдение на уроци в реална среда (т.н. онлайн хоспитиране на студентите педагози) и разрастване на електронната платформа „ab-ucha.bg“, чрез която университетски преподаватели споделят дигитални образователни ресурси с учители от българските неделни училища в чужбина.

На откриването на залата присъстваха зам.-ректорите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Теменужка Йовчева и проф. д-р Владимира Ангелова, както и представители на академичното ръководство, преподаватели и студенти.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space