Увеличение на таксите за студенти и докторанти, предвижда проект на Министерски съвет. Те ще важат за новата учебна 2024/2025 година  и са качени за обществен обсъждане.

Министерският съвет утвърждава таксите за кандидатстване и за обучение на студенти и докторанти за съответната година по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на предложенията на държавните висши училища и научните организации.

 

Новите предложени такси отговарят на ограниченията предвидени в Закона за висшето образование, които са:

banner

– таксите за обучение на студентите и докторантите да не надвишават 2/3 от средствата за издръжка на обучението, определени от закона;

– таксите за обучение на чуждестранните студенти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП, да не са по-ниски от размера на таксата по чл. 95, ал. 4 от ЗВО за съответното професионално направление или специалност от регулираните професии;

– таксите за обучение на чуждестранните докторанти и специализанти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП, да не са по-ниски от диференцираните нормативи за издръжка на обучението по чл. 91, ал. 3, т. 1 по професионални направления.

Годишните такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти – граждани на държави, които не са членки на ЕС и на ЕИП, за учебната 2024/2025 година са определени в евро, като са приети предложенията на държавните висши училища.

Промените ще засегнат над 149 000 учащи, в т.ч. 143 870 студенти и 5357 докторанти в редовна и задочна форма на обучение, пише Pariteni.bg.

С изменението средният размер на таксата за обучение на студенти за учебната 2024/2025 година ще бъде 1010 лева, а средният размер на таксата за кандидатстване – 60 лева. Средната годишна такса за обучение на докторантите в държавните висши училища ще бъде в размер на 1350 лв.

За специалностите от отделните научни области средният размер на таксите за обучение на студенти е, както следва:

– За специалностите от област „Педагогически науки“ – 820 лв.

– За специалностите от област „Хуманитарни науки“ – 750 лв.

– За специалностите от област „Социални, стопански и правни науки“ – 900 лв.

– За специалностите от областите „Природни науки“, „Математика и информатика“ и „Технически науки“ – 900 лв.

– За специалностите от област „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ – 1000 лв.

– За специалностите от област „Здравеопазване и спорт“ – 1100 лв.

– За специалностите от област „Изкуства“ – 1600 лв.

В държавните висши военни училища се обучават средно 8200 студенти и докторанти. Средният размер на таксата за кандидатстване в тези висши училища е 50 лева, а средната такса за обучение за учебната 2024/2025 година ще бъде в размер на 1150 лева.

Средният размер на таксата за кандидатстване в научните организации е в размер на 40 лева, при средна такса за обучение на докторанти в тях в размер на 700 лева за учебната 2024/2025 година.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space