Част от ръководния екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) посети EVN Топлофикация Пловдив, втората по големина топлофикация в страната и първата с изцяло модернизирани и новоизградени производствени мощности. Работното посещение на площадката на ТЕЦ Север на EVN Топлофикация се проведе по повод Световния ден на околната среда (5 юни), екологичният празник, превърнал се в най-голямата международна платформа за популяризиране на действия, свързани с опазването на околната среда.
Домакините от „EVN Топлофикация“ демонстрираха наскоро модернизираните си високотехнологични и ефективни мощности за производство на топлинна енергия и топла вода, за които са инвестирани над 123 милиона лева. Изцяло подменени са генериращите инсталации, пуснати са в експлоатация – когенерационна централа и 5 нови високоефективни и напълно автоматизирани водогрейни котли. Котлите са последна технология, като могат да бъдат пускани и спирани бързо, за да се отговори на нуждите на клиентите от допълнително топлинно натоварване в много студени дни или като заместващи мощности на когенерационната централа. Водогрейните котли могат да работят и с газьол като резервно гориво, което осигурява алтернатива на доставката на основното гориво природен газ. „Централното топлоснабдяване е основен фактор за чисто и нискоемисионно отопление във всеки модерен град и Пловдив има това предимство чрез EVN Топлофикация. Това важи особено при ползването на услугата в домовете на клиентите, където няма излъчване на С02 емисии или фини прахови частици. Затова централното топлоснабдяване няма близка алтернатива – особено по отношение на комфорт, чистота и поддръжка. Благодарение на модерните технологии излъчването на емисии при производството на топлинна енергия в нашите централи е значително ограничено. От старта на работа на нашата когенерационна централа през 2011 г. до края на 2023 г. сме спестили 930 700 тона емисии въглероден диоксид“, споделя Жанет Стойчева, заместник-председател на Съвета на директорите на дружеството.
EVN Топлофикация Пловдив е контролиран от пловдивската екоинспекция оператор, представляващ голям горивен източник, чиито инсталации са едни от първите, преминали към използване на природен газ. На база резултати от провеждани собствени периодични измервания досега през годините не са установявани превишения на нормите за допустими емисии и не е санкционирано за нарушаване на екологичното законодателство.
От РИОСВ – Пловдив коментират, че замърсяването на въздуха, особено в условията на изменящ се климат и очакванията за въвеждането на още по-рестриктивни изисквания за оценка на качеството му са предизвикателство пред производствения сектор в гр. Пловдив и изобщо в цялата област. Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух в района на „Агломерация Пловдив”, като основни източници на замърсители са битовият сектор, транспорта, промишлеността и енергетиката. Чистотата на въздуха е и една от най-чувствителните за всеки пловдивчанин тема, затова публичността и осъществяваният контрол от страна на екоинспекцията са засилени.
През миналата година екоинспекцията е проверила 90 оператора и е реагирала на 196 постъпили сигнали за влошен въздух. Изготвената от експертите на РИОСВ – Пловдив оценка на състоянието на въздуха за 2023 година в автоматичен измервателен пункт „Тракия“ са регистрирани 47 дни с наднормено замърсяване на фини прахови частици, а в АИС „Каменица“ – 34 дни, като европейските еконорми допускат превишение на нормите най-много 35 дни в годината.
Добрата новина е трайната тенденция на подобряване на качеството на въздуха по отношение на замърсяването с фини прахови частици, която се наблюдава през последните години.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space