С Решение № 211/31.05.1993г. на Министерския съвет на Република България, 2-ри юни е обявен за „Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България“, чиято памет се почита с вой на сирени.
В изпълнение на чл. 34 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност, (приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 65 от 06.08.2021 г.) системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението излъчват акустичен сигнал „Въздушна опасност“ всяка година на 2 юни в 12:00 часа в продължение на 2 (две) минути.
За организираното протичане на мероприятието, съгласно утвърден „План за провеждане на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната на 2 юни 2024 г.“, Областният управител на област Пловдив е разпоредил на кметовете на общини от областта да създадат необходимата организация за уведомяване на населението чрез регионалните средства за масова информация, социални мрежи в Интернет и други подходящи начини за предстоящото задействане на сиренната система и да набележат мерки за недопускане на стресови ситуации, като се обърне особено внимание за уведомяване, на децата в детските ясли и градини, училищата, както и представителите на украинската общност за сигнала.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space