Териториално статистическо бюро ЮГ към Национален статистически институт (НСИ) излезе с официални данни относно новонаетите лица и средната брутна заплата за област Пловдив за първото тримесечие на настоящата 2024 година.

По предварителни данни в област Пловдив, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 1200, като броят им достига 228 200. В сравнение с края на декември 2023 г. увеличението е с 0,5 процента.

Последните статистически данни показват, че има увеличение и при средната брутна работна заплата в областта през първото тримесечие на тази календарна година. За януари 2024 г. тя е била 1842 лв., за февруари – 1826 лв., а за март – 1910 лева. През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 1,6 процента спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г., като достига 1859 лева, а сравнено с първото тримесечие на миналата година процентното увеличение на средната работна заплата за Пловдив е 15,8 процента.

„Дали през първото тримесечие на следващата година резултатите отново ще показват повишение на средната работна заплата в такива проценти зависи от много неща, например има значение дали и с колко ще се повиши минималната работна заплата дотогава. Няма как да се каже нищо категорично на този етап, не се знае какво ще се случи занапред“, коментира пред БТА Валентин Точев от Териториалното статистическо бюро ЮГ.

banner

Най-голямо намаление на средното месечно възнаграждение е регистрирано в секторите: „Образование“ – с 11,9 процента; „Операции с недвижими имоти“ – с 11,5 процента и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 11 процента.

„Ние нямаме изследване, с което да определим причините за намалението или увеличението на заплатите в отделните сектори. Много от учителите например често биват освободени в края на годината и преназначени в началото на следващата. Възможно е това да да дава отражение върху намалението на средното месечно възнаграждение в сектор „Образование“. Но въпреки всичко, можем само да гадаем за точните причини“, каза още г-н Точев.

Най-голямо увеличение на средното месечно заплащане се забелязва в Икономическия сектор: „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 15 процента, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14,1 процента и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 14 процента.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2024 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4065 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2813 лв. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 2375 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности“ – 1231 лв., „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1308 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата, в област Пловдив, през първото тримесечие на 2024 г. в обществения сектор нараства с 16,4 процента, а в частния сектор – с 15,4 процента. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. Пловдивска област заема шесто място сред 28-те области в страната, но според експерти размерът на средното месечно възнаграждение не е достатъчен, за да оправдае стандарта на живот в областта. „Няма как да кажем с колко е необходимо да бъде увеличена средната работна заплата, така че да покрива нуждите на населението, защото не водим такава статистика при нас“, допълват от Националния статистически институт.

С най-висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 3037 лв., а с най-ниска е област Благоевград – 1435 лв./БТА

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space