На тържествена церемония пред Общото събрание на съдиите Елена Захова и Веселин Хаджиев встъпиха в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив. Те са назначени в наказателното отделение на съда с решение на Съдийската колегия на ВСС от 14.05.2024 година след успешното им класиране в конкурса за повишаване в длъжност.
          Елена Захова е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1991 година.  Кариерата й започва като младши прокурор в Районна прокуратура – Разлог, където работи до 1993 година. След това е прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, а от 1998 година е прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив. От 1999 година е съдия в Окръжен съд – Пловдив. Тя има близо 34 години стаж в органите на съдебната власт. Притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС“ от 2005 година.
Веселин Хаджиев е завършил право в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1998 година. Започва работа като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив през 1999 година. От 2000 година до 2004 година е съдия в Районен съд – Пловдив, като след това, в продължение на близо два мандата, е негов председател. С решение на ВСС от 28.04.2013 година е избран за председател на Окръжен съд – Пловдив, като мандатът му е приключил на 29.04.2018 година. От тогава до момента е съдия в Окръжен съд – Пловдив. Има стаж над 25 години в органите на съдебната власт. От 2016 година е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Председателят на Апелативен съд – Пловдив Магдалина Иванова  приветства съдиите Елена Захова и Веселин Хаджиев с добре дошли и им пожела здраве, професионален успех и удовлетворение от работата на новата длъжност.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space