Сегашната парадигма в образованието, базирана на оценките създава среда, в която учениците се страхуват от провал, вместо да се фокусират върху възможността за учене. Това коментираха от екипа на Приложна академия за образование „Синдео“ във връзка с дискусиите около държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване. Въпреки това, че много проучвания показват, че резултатите от такъв тип изпити не са точни показатели за потенциала, таланта и знанията на учениците, обществото поставя на първо място оценките. Според „Синдео“ това води до изкуствено заучаване на информация, която след това се забравя бързо, вместо да бъде качествено усвоена, разбрана и приложена, а когато учениците завършат, този вреден начин на мислене често продължава да съществува в университета и работната им култура.
„Образованието не е само за постигане на добри оценки и получаване на високоплатена работа, а начин за личностно израстване, развитие и реализация. Ако се насочим към знанията, уменията и опита, които са смислени и интересни за учениците, те могат да развият страст към ученето и чувство за цел, което ще бъде от полза през целия им живот. Образователните системи във Финландия и Естония са добър пример за това – приоритет са знанията, игровизацията, психологичното здраве на децата, уменията за управление на емоции и конфликти, както и по-добрата подготовка на учителите“, коментира д-р Теодора Димитрова – учител и един от основателите на „Синдео“, първата изцяло приложна академия за обучение и повишаване на квалификацията на учители.
Въпреки че добрите оценки са желан резултат, те не винаги отразяват реалното учене или потенциала на ученика, коментират още от организацията. Запаметяването на информация и възпроизвеждането ѝ на изпит може да донесе висока оценка, но това не означава непременно, че ученикът е разбрал материала или може да го приложи в реални ситуации.
„Нашите наблюдения като учители, които работят както с ученици, така и с колеги, показват, че децата и младежите се страхуват да задават въпроси и да правят грешки, защото се притесняват, че това ще повлияе негативно на оценките им. В настоящата действителност със свободен достъп до инструменти с изкуствен интелект това е още по-видимо – учениците използват тези инструменти и директно предават за оценяване отговорите, без да се замислят за резултата. Често се предполага, че единственият начин да накараме учениците да се представят добре е чрез външни награди и наказания, вместо да се съсредоточим върху вътрешната им мотивация и желание за учене. Това, което е очевидно в целия този фокус върху оценките, е, че няма акцент върху ученето – истинската цел на образованието“, коментира Ангел Георгиев – учител и основател на Приложна академия за образование „Синдео“.
Според екипа на Приложна академия „Синдео“ образователната система в България вече започва да прави малки стъпки към промяната и все повече осъзнава, че знанията и уменията трябва да бъдат основната цел на образованието. Според тях обаче е необходимо да се предприемат по-бързи и целенасочени действия, за да има по-положителни резултати и учениците да са по-ангажирани в учебния процес.

Повече за приложна академия за образование „Синдео“
„Синдео“ е първата изцяло приложна академия за образование в България, която има за цел да подпомага, подготвя и вдъхновява настоящи и бъдещи учители да се справят с предизвикателствата и да бъдат по-ефективни в съвременната динамична среда. Академията предлага богат спектър от обучения, семинари и разработва цялостни програми, които се фокусират върху практическите аспекти на образованието.
Приложна академия за образование „Синдео“ е изцяло онлайн платформа, която позволява участието на учители от цялата страна и чужбина. Академията обединява всички необходими умения за качествено и ефективно преподаване, при което акцентът е върху приложните аспекти на знанието и неговото прилагане в практически ситуации. Голяма част от предлаганите обучения са акредитирани и предоставят квалификационни кредити, които могат да бъдат използвани за поддържане и развитие на професионалната квалификация на учителите.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space