За трета поредна година Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) е оценена на първо място сред държавните и общински институции в Пловдивска област за най-добри практики при предоставянето на достъп до обществена информация на гражданите.
Това показва резултатът от гражданския одит на активната прозрачност 2024 година – независимо проучване на неправителствената организация „Програма достъп до информация“, която ежегодно оценява по над 80 индикатора всички 560 административните структури в системата на изпълнителната власт институции в страната дали изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
Високото признание е резултат от системни и целенасочени ежедневни усилия на ръководството и на целия екип на екоинспекцията да представят пълна, обективна и навременна информация на гражданите. Ръководството на институцията изхожда от убеждението, че прозрачността, откритостта и отчетността са фундаментални принципи, които гарантират, че провежданите от нея дейности и административни процедури се упражняват в интерес на обществото и че гражданите могат да участват активно и информирано в тях.
От екоинспекцията оценяват различните ползи от прозрачността за обществото и за самата институция като изключително значими. Публикуването на информация и предоставянето й по реда на Закона за достъп до обществена информация позволява на различните групи заинтересовани страни да следят действията и решенията на РИОСВ – Пловдив, като това създава по-голямо доверие в администрацията. Когато процедурите и резултатите са публично достъпни и са подложени на обществено наблюдение работата се оптимизира и най-често това води до по-високо качество на предоставяните административни услуги. Не на последно място прозрачността осигурява механизми за идентифициране на неправомерни действия, както и предотвратява рисковете от корупция и злоупотреби.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space