Инспекторите по труда извършиха 1031 броя проверки на строителни обекти в рамките на организираната през м. април инспекционна кампания в сектора по повод активизирането на строително-монтажните работи, съобщиха от „Главна агенция по труда“ (ГИТ). За да се гарантира в по-пълна степен ефективността на контрола, в София, където строителството е най-голямо, бяха командировани инспектори от други области.

По време на кампанията са проверени 1066 строителни фирми. Установените нарушения са 5063. От тях свързаните със здравословните и безопасни условия на труд са 3811, а тези, отнасящи се до осъществяването на трудовите правоотношения, са 1224. При проверките са установени 184 работници, полагащи труд без писмен трудов договор. Инспекторите по труда са приложили мярката „спиране на обекти, машини и съоръжения“ 141 пъти. Тази мярка се използва с цел превенция на тежки трудови злополуки, а в някои случаи води и до спасяване на човешки живот, уточняват от ГИТ.

Отстранени по време на кампанията са 24 работници, а 30 работници са глобени. Инспекторите по труда са предприели тези действия, защото работещите не са спазвали правилата за безопасна работа, в т.ч. не са използвали предоставените им лични предпазни средства.

Съставени са 438 акта за установяване на административни нарушения на работодатели, допуснали нарушения на трудовото законодателство.

banner

Строителството е идентифицирано като един от най-рисковите сектори както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и за прилагане на различните форми на недеклариран труд, включително и работата без трудов договор. За да се гарантира целогодишен засилен контрол на строителните обекти, освен инспекционни и информационни кампании, е планирана и специална мярка в ежегодния план за дейността на Агенцията.

През 2023 г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 6583 проверки в строителството. Установени са 33 441 нарушения, от които 10 625 са свързани с трудовите правоотношения. Случаите на работа без трудов договор са 972, което е повече от 1/3 от всички установени 3495. Нарушенията по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд са 22 710, от които 15 584 са свързани с цялостната организация на дейността по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 4671 са по безопасността на работното оборудване и технологии.

През 2023 г. инспекторите по труда са спрели 315 машини, съоръжения и работни места на обекти от сектор „Строителство“ при общ брой от 466. При проверките са установени 68 чужденци, работещи на строителни обекти без разрешение или регистрация на заетостта им.

Инспекцията по труда използва повода да напомни на работодателите, че законодателят им е вменил цялата отговорност по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд. Те трябва да упражняват ефективен контрол дали въведените мерки за безопасност се спазват и имат право да отстраняват работници, ако пренебрегват правилата за безопасност. Работодателят е длъжен да предприеме всички мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки, общите заболявания и професионалните болести, като приоритетно осигурява колективни средства за защита.

Работниците от своя страна са длъжни да спазват правилата за безопасност и да използват лични предпазни средства. Практиката показва, че в повечето случаи работодателят е осигурил такива, но употребата им се пренебрегва. Работещите имат право да откажат да изпълняват работа, която пряко застрашава живота и здравето им. Често те се съгласяват да я извършат от страх да не бъдат уволнени, но така поемат риск за живота си, посочват от ГИТ.

Правилата за безопасна работа и превенцията на трудовия травматизъм са във фокуса на започналата през февруари национална кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ Тя е по инициатива на ГИТ и се осъществява с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. В рамките на информационната кампания се провеждат регионални форуми, на които на областно ниво, заедно с представителите на социалните партньори и работодателите се обсъжда проблемът за трудовия травматизъм с цел повишаване информираността на участниците в трудовия процес защо е важно да се работи безопасно. Досега регионални форуми за трудовия травматизъм бяха организирани за областите Пазарджик, Враца, Бургас, Сливен, Ловеч, Плевен, Шумен, София, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Кюстендил, Стара Загора и Ямбол. Предстои организирането на регионални срещи и в други областни градове в страната, отбелязват от ГИТ.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space