През 2023 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 10 846 лв. и нараства с 20.4% спрямо 2022 година. За последните десет години (2014 – 2023 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 2.3 пъти, съобщи Националния статистически институт.

Реалните доходи на домакинствата нарастват с 10.0% през 2023 г. в сравнение с 2022 г., а индексът на реалните доходи през 2023 г. спрямо 2014 г. е 158.5%.
През периода 2014 – 2023 г. са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:
Доходът от работна заплата през 2023 г. е 5 941 лв. и се увеличава с 22.5% спрямо 2022 г., а нарастването му в сравнение с 2014 г. е 2.3 пъти;
Доходите от пенсии за последната година са 3 451 лева. Те нарастват с 13.6% спрямо 2022 г. и 2.8 пъти в сравнение с 2014 година;
Доходите от самостоятелна заетост през 2023 г. са 621 лева. Спрямо 2022 г. нарастват с 47.5% и 1.7 пъти в сравнение с 2014 година;
Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 101 лв. и се увеличава спрямо 2022 г. с 42.3%, а в сравнение с 2014 г. намалява с 39.2%;
Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2023 г. са 222 лева. Те се увеличават с 12.1% спрямо 2022 г. и с 25.4% спрямо 2014 година.

От данните става ясно, че най-висок относителен дял е работната заплата, пише Dariknews. През 2023 г. той е 54.8%, което е с 0.9 процентни пункта повече в сравнение с 2022 г. и с 0.6 процентни пункта повече спрямо 2014 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 33.9% от общия доход на домакинствата през 2023 година.

banner

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии – 31.8%, което е с 1.9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2022 г. и с 6.0 процентни пункта повече в сравнение с 2014 година (фиг. 2).

През 2023 г. относителният дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата e 5.7%, увеличава се с 1.0 процентни пункта в сравнение с 2022 г. и намалява с 1.8 процентни пункта спрямо 2014 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.9% и се увеличава спрямо 2022 г. с 0.1 процентни пункта, а спрямо 2014 г. намалява с 2.6 процентни пункта.

За какво харчи българинът?

През 2023 г. българските домакинства са изразходвали 10 044 лв. средно на лице, което е с 19.7% повече в сравнение с 2022 година. За периода 2014 – 2023 г. разходите на домакинствата се увеличават 2.2 пъти.

През периода 2014 – 2023 г. се наблюдават следните промени по отношение на някои видове разходи средно на лице от домакинство:
Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2023 г. са 2 987 лв., или с 18.1% повече спрямо 2022 г. и 2 пъти повече в сравнение с 2014 година;
Разходите за облекло и обувки през 2023 г. са 348 лева. В сравнение с предходната година те нарастват с 23.8%, а спрямо 2014 г. – 2 пъти;
Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), за последната година са 1 685 лева. В сравнение с 2022 г. нарастват със 7.6%, а спрямо 2014 г. се увеличават 2.2 пъти;
За здравеопазване през 2023 г. cа изразходвани 610 лв. – с 11.7% повече от 2022 г. и 2.6 пъти повече спрямо 2014 година;
За транспорт и съобщения през 2023 г. са похарчени 1 159 лв., което е с 19.0% повече от 2022 г. и 2.2 пъти повече спрямо 2014 година;
Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2023 г. са 558 лева. В сравнение с 2022 г. те се увеличават с 46.8%, а спрямо 2014 г. – 2.6 пъти;
През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 1 355 лв. и се увеличават с 32.8% в сравнение с 2022 г., а спрямо 2014 г. нарастват 2.7 пъти.

През 2023 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки от общия разход е 29.7%, което е с 0.4 процентни пункта по-малко в сравнение с 2022 г. и с 2.6 процентни пункта по-малко спрямо 2014 година.

Покупателна способност на домакинствата

Покупателната способност на домакинствата нараства през 2023 г. спрямо 2022 г. при повечето от основните хранителни продукти. Най-голямо е увеличението на покупателната способност при млечните масла (16.9%), зрелия фасул (16.5%) и хляба (15.0%).

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space