ПУ представя безплатно мобилно приложение в помощ на учители, треньори и родители на деца и младежи с увреждания

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ организира събитие на тема „Подкрепа за учители и треньори за планиране и организиране на приобщаващи спортни дейности“, в рамките на което ще се представи безплатно мобилно приложение в помощ на учители, треньори и родители на деца и младежи с увреждания.

То е посветено на разпространение на резултати по проект: „Спорт за всички“ – ST4ALL, www.st4all.eu, 590416-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС.

Представянето на безплатното мобилно приложение ще се проведе на 16 септември (сряда) от 13:30 часа в градината на хотел „Империал“, гр. Пловдив, съобщиха организаторите от ПУ „Паисий Хилендарски“.

Участници ще бъдат експерти от България и, при възможност за пътуване, от чужбина в областите: приобщаващото образование, педагогика, физическо възпитание и спорт, работа с хора с увреждания и техните семейства, обясниха от висшето училище.

Работната програма на семинара ще включва: тематични презентации в областта на приобщаващото спортно образование на деца и младежи с различни видове увреждания и подходи за адаптиране на образователния процес и преподавателските стратегии според нуждите им.

Основната тема на събитието ще бъде демонстриране и предоставяне за безплатно ползване на: база данни с приобщаващи спортни практики в училища/младежки организации; учебна програма и учебни материали; мобилен и онлайн инструмент за самооценка в подкрепа на  учителя/треньора при оценяването на изучения материал; мобилно приложение за обучение, интегрирано чрез онлайн портал.

От ПУ „Паисий Хилендарски“ допълниха, че ще бъдат обсъдени възможности за насърчаване на сътрудничеството между специалистите, работещи с деца и младежи с уреждания.

Banner 468 x 60 px