Destiny

КПКОНПИ извършва проверка в Община Лом

Служители на КПКОНПИ - дирекция „Противодействие на корупцията“, започнаха проверка в Община Лом по постъпила информация за нарушения, свързани с обществени поръчки.

Проверяват се две такива, финансирани по Оперативни програми „Околна среда“ на МОСВ и „Развитие на селските райони“ на Държавен фонд „Земеделие“, на обща стойност 3,5 млн. лв. Те са за проектиране на инсталации за разделно сметосъбиране и за саниране на сгради в кметствата с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево.

Изискват се документи и се снемат обяснения от ръководството на Община Лом и длъжностни лица в общинската администрация, от служители на фирмите изпълнители на обществените поръчки, както и от служители на Главната инспекция по труда. Проверява се информацията, че фирмите, избрани формално за изпълнители, не извършват възложените им дейности.

Те се изпълнявали от дружества, собственост на заместник-кмета на града Валентин Евтимов. Установено е, че на същите дружества, негова собственост, в предходни периоди са възлагани поръчки и договори от страна на Община Лом. По този начин, чрез формално избраните изпълнители, приходите от извършените дейности достигат до дружествата със собственик посочения заместник-кмет, съобщават още от КПКОНПИ.

Banner 468 x 60 px