Destiny

Тримата апостоли били спътници на Свети Павел

monitor monitor

На 15 април църквата почита паметта на Светите апостоли Аристарх, Пуд и Трофим. Свeти Аристарх бил жител на гр.Солун.

През време на второто си проповедническо пътешествие апостол Павел проповядвал там. В резултат на тази проповед повярвали в Христа мого хора. Между повярвалите бил Аристарх. Той бил толкова предан на Христа и на Църквата, че станал спътник на Св. ап. Павел и заедно с него понасял всички тежести на апостолския живот. Когато през третото си проповедническо пътешествие Свети Павел проповядвал в Ефес, срещу него се разбунтували занаятчиите, които правели сребърни изображения на Артемида, защото той чел, че ‘‘не са богове тия, които се правят с ръце човешки’‘. Тази проповед убедила мнозина да се откажат от езическите идоли и да повярват в Христа. Аристарх е придружавал апостол Павел и в края на третото му пътешествие, когато апостолът се връщал от Елада за Сирия през Македония.

По-късно апостол Аристарх бил епископ в сирийския град Апамея. Бил обезглавен през времето на император Нерон (54-68 г.) Апостол Пуд бил римски държавен съветник, благороден и благочестив мъж. Той приемал в своя дом първовърховните апостоли Петър и Павел и всички християни. Този дом служел като църква, в която вярващите се събирали на богослужение. Апостол Трофим бил жител на град Ефес.

Той придружавал Свети Павел през време на тримесечното му посещение в Елада в края на третото пътешествие. Във второто си послание до Тимотей апостол Павел съобщава, че оставил Трофим болен в Милит. Като спътник и сътрудник на Св. ап. Павел, Трофим бил посечен заедно с него и другите апостоли през време на гонението при император Нерон.

Banner 468 x 60 px