Destiny

Откриват тематична изложба за река Марица „Река на биоразнообразието“

На 08.08.2020 (събота) от 11:00 във фоайето на РПНМ-Пловдив ще бъде открита тематична изложба за река Марица с акцент върху нейното биологично разнообразие в пределите на Oбщина Пловдив. Изложбата се казва „Река на биоразнообразието“ и има за цел да покаже каква е връзката на хората с реката, какви са проблемите, пред които сме изправени в момента и защо си заслужава да работим за опазването на здравето на речната екосистема. 

Видра, малък корморан, пчелояд и земеродно рибарче са част от 11–те реалистични макета, които ще впечатляват посетителите до 15 август, когато изложбата ще се премести в Бургас, а до края на годината ще гостува на още два града в страната. Освен ефектните макети на животни, ще може да се види краткото видео към изложбата и да се научат любопитни факти, свързани с историята, географията и екологията на реката.  Всеки природолюбител ще има възможност да се включи и с предложения за решаване на някои от екологичните проблеми на река Марица.

Влошаването на екологичното състояние и замърсяването на реките е световен проблем, който придобива все по-голям обхват. България притежава огромно богатство под формата на чисти водоизточници, но в последните десетилетия реките ни са подложени на голям натиск, което оказва своето негативно въздействие върху състоянието на биологичното разнообразие. 

Река Марица е изключително важен биокоридор, който свързва южната част на България със Средиземноморието, тя е дом на огромен брой ценни видове риби, птици, земноводни и влечуги, бозайници и растения. От нас зависи да продължим да се радваме на здрава и чиста река, която предоставя безценни ползи за хората не само като ресурси, но и като място за отдих и спорт. 

Проектът се осъществява като част от програмата "Наследство" на Пловдив - Европейска столица на културата 2019 и съдействието на Община Пловдив. Тя е естествено продължение на разнообразието от проекти и инициативи, свързани с остров Адата и река Марица, осъществени като част от програма на Европейска столица на културата последните години. Целта на тези проекти е да се възобнови връзката на хората с реката чрез различни артистични и екологични инициативи. Пътуващата изложба „Река на биоразнообразието“ споделя и надгражда тези цели, като възпитава положително отношение и провокира интерес към природните дадености на град Пловдив.

Изложбата е възможна благодарение на съдействието на катедра „Екология и ООС“ в БФ при ПУ „Паисий Хилендарски“, РАМ – Пловдив, РИМ – Пловдив, БД „Източнобеломорски район“, НПМ при БАН, Българско дружество за защита на птиците и сдружение „Балканка“ и Николай Гавазов. 

Banner 468 x 60 px