Представители на всички големи компании за доставка и търговия на електроенергия, веи производителите и асоциациите, опериращи в бранша – БФИЕК, АИКБ, АТЕБ, АСЕП и АПСТЕ – поискаха спешна среща с КЕВР, за да обсъдят обезпокоителния резултат от новата методика за ценообразуване на балансиращата енергия от 1 май 2024г.

Те алармират, че възникват екстремни разходи за балансиране в следствие на прилагането на Методиката, които ще се платят от крайния потребител и настояват държавата в лицето на КЕВР да предприеме спешни действия, за да се избегне риска от това.

„Въпреки уверенията на КЕВР, че в следствие на новата методика няма да има драстично увеличение на цените, се вижда, че в момента те са между 2 и 9 пъти по високи от априлските“, твърдят експерти от асоциациите.

Според тях, ако не се спре действието на тази методика, увеличението на цените за бизнеса ще е между 10 и 50% и ще има пълна липса на прогнозируемост на разходите. Увеличението на разходите на веи производителите ще е между 100 и 600%, което обрича всички десетки хиляди малки инвеститори в соларни централи на фалит. Това силно ще повлияе и на цените на битовите консуматори, които през следващата година ще излязат на свободния пазар.

banner

В мотивите за приемането на методиката е посочено, че тя следва да отрази предстоящото присъединяване на независимия преносен оператор (НПО, ЕСО ЕАД) към европейските платформи за балансиране Платформата за международна координация на автоматично възстановяване на честотата и стабилна работа на системата (PICASSO) и Европейската инициатива за ръчно активирани резерви (MARI), съгласно Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийно балансиране (Регламент (ЕС) 2017/2195).

От бранша смятат, че тъй като това присъединяване все още не е факт, реално българските доставчици на балансираща енергия не се конкурират с европейски такива, а процесът по обобщаване и активация на подадените ценови предложенията за електрическата енергия за регулиране нагоре и надолу от активираните резерви за автоматично и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности остава изключително непрозрачен.

Методиката противоречи на целите и принципите на европейското законодателство и смятат, че пълната ѝ отмяна е единственият начин да се избегне крах за всички участници на пазара и ново шоково поскъпване на всички цени. Асоциациите предлагат активно да съдействат на КЕВР за ревизиране на настоящата методика, така че да не се застрашава бизнеса в страната и прехода към зелена енергия и да се осигури съответствието й с европейското законодателство, а именно: гарантиране на установената с европейското законодателство забрана Независимият преносен оператор да реализира приходи от балансиращия пазар, преразглеждане на въведените многостепенни едновременни санкции при формиране на небаланси, особено коефициентите, които не кореспондират с реалната стойност на предоставената балансираща енергия и въвеждане на ясна дефиниция заценообразуване от държавните производители докато са естествени монополисти на пазара.

От бранша обръщат внимание, че поради същите проблеми с ликвидността и екстремните цени Италианският регулатор ARERA е оттеглил членството на местния преносен оператор TERNA от PICASSO през месец март 2024г. (само няколко месеца след присъединяването му) до формиране на достатъчна ликвидност и включване на достатъчен брой участници в платформите.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space