Министерство на вътрешните работи ще повиши заплатите на ИТ специалистите в няколко дирекции, предвиждат промени в Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, качена за обществено обсъждане.

В момента част от тези хора се водят на длъжност експерт, а не системен администратор, въпреки че на практика изпълняват такива дейности. Това пък не позволява увеличаването на възнаграждението им, с цел задържането им на работа в МВР, предвид високите възнаграждения на тези специалисти в частния бизнес. Заплатите им не са конкурентни на тези, предлагани в частния сектор, което прави трудно задържането на наличните и привличането на нови висококвалифицирани експерти, посочват от МВР.

И допълват, че поради по-ниското възнаграждение за длъжност „главен експерт“ в сравнение с длъжност „системен администратор“, липсва интерес от страна на специалисти със съответната квалификация да заемат вакантни длъжности или е трудно да бъдат задържани специалистите, заемащи длъжност „главен експерт“, изпълняващи задълженията на „системен администратор“, а именно „поддръжка и опериране с компютърни системи и мрежи, както и с инсталиране на приложен и системен софтуер, консултативна помощ и планиране на информационните ресурси“.

Промените в длъжността на тези експерти ща важат за Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ), дирекция „Миграция“ (ДМ), дирекция „Вътрешна сигурност“ (ДВС), дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ (ДУССД), дирекция „Информация и архив“ (ДИА), Академията на МВР (АМВР) и Институтът по психология (ИП-МВР).

banner

Очаквани резултати от приемането на проекта на постановление:

– Длъжността ще стане по-привлекателна за IT специалисти.

– Задържане на работа на дългогодишни служители във въпросните дирекции

– Ще се повиши статусът на служителите, заемащи тези длъжности.

– Нормативните промени ще отговорят в голяма степен на съществуващата необходимост от адекватно заплащане на висококвалифицирания труд на специалистите, ангажирани в процеса по поддръжка и опериране с компютърни системи и мрежи, както и с инсталиране на приложен и системен софтуер, консултативна помощ и планиране на информационните ресурси.

– Повишаването на ефективността на изпълняваните задължения от ГДЖСОБТ като главна дирекция в състава на МВР, имаща пряко отношение по охрана на стратегически обекти, дипломатически представителства, осигуряване на обществения ред и др., част от системата за националната сигурност на страната ще има въздействие в широк мащаб от заинтересовани страни свързани със системата за национална сигурност. Това включва държавни органи ангажирани с гарантиране защитата на националната сигурност, държавни органи ползватели на услуги свързани най-общо с осигуряване на обществения ред и не на последно място гражданите на страната, като суверен и данъкоплатец, пише в мотивите към проекта.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space