Неплатена глоба от КАТ дори в размер на 20 лева, както и всякакъв друг вид непогасени и подлежащи на принудително изпълнение публични задължения от 3 май могат да ни спънат да продадем имота или колата си.

Борчовете към държавата могат да ни попречат и да вземем ипотечен кредит от банка.

От 3 май влизат в сила промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети още при гласуването на бюджета за 2023 г.

От тази дата нотариусите задължително ще проверяват в реално време по електронен път в Националната агенция за приходите дали клиентите им – продавачи на имоти и коли, имат някакви непогасени публични задължения – данъци, мита, осигуровки, глоби. Досега при такива сделки продавачите само подписваха декларация, че са изрядни и нямат такива борчове. Тази декларация обаче отпада и вече ще се прави проверка. При наличие на публични задължения, подлежащи на принудително събиране, нотариусът може да откаже да извърши сделката, тъй като в противен случай става солидарен длъжник с клиента си.

banner

При сделките с моторни превозни средства нотариусът ще прави проверка и в системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите, дали за автомобила е платен местният данък към общината. Ако съответната община не е осигурила автоматично подаване на тези данни към системата, тя ще трябва да издаде и завери документ дали налогът е платен.

Всички тези нови условия важат и при учредяване на наследствени права, на залог и включване в капитала на дружества на недвижими имоти. Проверките ще се правят от съответните длъжностни лица.

ДОПК дава две възможности сделките все пак да не се блокират при наличие на задължения. Първата е продажбите да се извършат, след като длъжникът плати борчовете си. Втората възможност е длъжникът да декларира писмено, че е съгласен публичните му задължения да се погасят от сумата, която ще получи при сделката, като купувачът я внесе в съответния бюджет.

Социални мрежи

Най-новият информационен портал в Пловдив – Plovdivnews.bg, има амбициите да върне нормалните отношения между медия и читатели, без истерични заглавия и крясъци в онлайн пространството, а в бъдеще и на страниците на един истински вестник за Пловдив и региона.

Полезни връзки

Имате новина? Изпратете ни я на: [email protected]

избор на редактора

последни новини

@ Copywrite 2024 Plovdiv News | All rights reserved! | Powered by Next to Space