КПБП пита Общината относно строителството на "Колежа"

КПБП се обърна към Община Пловдив с два въпроса относно "Колежа". Ето и кореспонденцията:

 

Уважаеми ботевисти,

запознаваме ви с кореспонденция между Сдружение "ПФК Ботев" и Община Пловдив, относно действия за стартиране довършването на стадион "Христо Ботев". Благодарим на Сдружение "ПФК Ботев" за гласуваното доверие.

Само Ботев!

 

ДО

Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

КОПИЕ ДО

АРХ. ДИМИТЪР АХРЯНОВ

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Относно: Строежа на стадион "Христо Ботев".

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

 

Строежът на стадион "Христо Ботев" следва да е разрешен, съгласно чл. 148, ал. 1 и 2 от ЗУТ, с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на Община Пловдив.

Съгласно чл. 155, ал. 1 от ЗУТ, оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в архива на общинската администрация.

Съгласно чл. 155, ал. 3 от ЗУТ, към разрешението за строеж се прилага заверено копие от одобрения инвестиционен проект.

Поради това, Община Пловдив трябва да разполага с пълен по обхват и съдържание одобрен технически инвестиционен проект за строежа на стадиона.

Предвид излязлата неофициална информация за нередности по проекта на стадион "Христо Ботев", липсата на конкретика и подробности по този въпрос, а и големият обществен интерес, Ви молим да отговорите на следните въпроси:

1. Имали несъответствия на одобреният техническият инвестиционен проект на стадион "Христо Ботев" с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 142 от ЗУТ?

2. Съществуват ли съществени пречки, водещи до забавяне на възлагането му за изпълнение?

 

С уважение,

РАДОСЛАВ КОШИНСКИ

Председател на УС на Сдружение ПФК Ботев

Banner 468 x 60 px