БФС внесе важни документи в министерството на младежта и спорта

БФС чрез изпълнителния директор на централата - Борислав Попов, внесе много важни документи в министерството на спорта, предава Gong. От съюза представиха шест точки, в които фигурираха гласуван бюджет на БФС, както и стратегия за развитие на футбола у нас.

Ето ги точките:

1. Отчет за дейността на БФС за периода периода 2018-2022 г. 

2. Програма - Стратегия за развитие 2022-2026

Програмата (Стратегия за развитие 2022-2026) е приета с решение на Общото събрание (Конгрес) на БФС на 20.05.2022 по т.2 от дневния ред.

3. Отчет за дейността на БФС за 2021 г., съгласно утвърдения образец. Отчетът е одобрен с решение на Общото събрание (Конгрес) на БФС на 20.05.2022 по т. 1 от дневния ред

4. Финансов отчет за 2021 година, съгласно утвърдения образец. Финансовият отчет е одобрен с решение на Общото събрание (Конгрес) на БФС на 20.05.2022 г. по т. 1 от дневния ред - т. 3.

5. Бюджет на БФС за 2022 година. Бюджетът е одобрен с решение на Общото събрание (Конгрес) на БФС на 20.05.2022 г. по т. 3 от дневния ред.

6. Държавен спортен календар за 2022 година, приет с решение на ИК на БФС по т. 5 от Протокол №8 от 15.12.2021 г.

 

 

Banner 468 x 60 px