Destiny

Ето защо феновете на Ботев трябва да откупят акциите на ТЦ-ИМЕ

На фона на стартиралата успешно кампания „100% Ботев Пловдив“ Сдружение ПФК Ботев отговаря на някои от най-важните въпроси, възникнали около инициативата. 

Каква точно е целта на кампанията? 

- Целта е 39-те процента от акциите на Ботев Пловдив, които са собственост на ТЦ-ИМЕ, да бъдат откупени от Сдружение ПФК Ботев и впоследствие предоставени на кандидат-купувача на клуба с условие за обратно откупуване. Цялата кампания е съгласувана с представителите на г-н Антон Зингаревич. 

Каква точно сума и до кога трябва да се събере?

- До средата на февруари трябва да бъдат събрани 100 000 лв. 

Защо да подкрепим кампанията? Защо отново да даваме пари? 

- Докато тези акции са собственост на външна фирма, при това в несъстоятелност, съществува реален риск Общото събрание на акционерите в Ботев да се провали (както се е случвало нееднократно) при неявяване на неин представител. От друга страна, при придобиването на тези акции сключването с кандидат-купувача на договор за обратно откупуване осигурява лесното им връщане, без за тях да се иска непосилна сума.

 

Banner 468 x 60 px