Destiny

Позиция на областния управител на област Пловдив – Ангел Стоев, във връзка със замърсяването с манган на питейната вода в Брестовица

Във връзка с изключителната важност на общественозначимия казус с питейната вода на Брестовица и разгърналата се широка дискусия, касаеща положението…
Banner 468 x 60 px