Destiny

Предлагат отлагане с 6 м на закона за малките бензиностанции

monitor monitor

Министерството на икономиката внася утре, на заседание на правителството предложение промените в Закон за горивата да бъдат отложени с шест месеца. Новината съобщи ресорният министър Емил Караниколов.

Той подчерта, че наредбата за прилагане на закона е готова. Към нея нямало забележки. Всички забележки били по закона. Министърът смята, че е необходимо още време, за да се намерят правилните решения и да има един работещ закон за горивата.

От Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в свое писмо до министъра на икономиката Емил Караниколов, изразиха отрицателното си становище о проекта на Наредба за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. От работодателската организация констатират противоречия с Конституцията на Република България по отношение на свободната стопанска инициатива, създаването и гарантирането на еднакви правни условия за стопанска дейност, предотвратяването на злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция, защитата на потребителите, инвестициите и стопанската дейност.

От АИКБ се установяват още, че в доклада на междуведомствената работна група, създадена със заповед на министъра на икономиката (за изготвяне на проекта на наредбата) е записано, че с нея не се въвеждат текстове от европейско законодателство, но е спестено е обаче обстоятелството, че с този проект се нарушават няколко норми на общностни актове. Според работодателската организация основен порок на проекта е, че за множество от разписаните норми липсва законова делегация.

Banner 468 x 60 px