Destiny

ВМРО с предложения за бюджета на Пловдив за 2019 г.

Общинските съветници от ВМРО-БНД част от групата на  „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“ в Общински съвет-Пловдив с предложения, които да бъдат включени в бюджета на община Пловдив за 2019 година:

1) Да се предвидят общо 120 хиляди лева, по 20 хиляди лева за всеки един от районите за културни мероприятия във връзка с Пловдив Европейска столица на култура 2019 г.

2) Да се предвидят средства в размер на 100 000 лева за извършване на текущи ремонти в сградите на читалищата на територията на Община Пловдив.

3) Да се предвидят 240 хиляди лева за извършване на основни ремонти в сградите на детските ясли в община Пловдив. Парите да се предвидят по собствения бюджет на общината. 

4) Да се предвидят 400 хиляди лева за извършване на основни ремонти в детските градини в община Пловдив. Парите да се предвидят по собствения бюджет на община Пловдив.

5) Да се предвидят 120 хиляди лева за изграждане на 20 нови детски площадки ( всяка по 6 хиляди)  в детските ясли в община Пловдив. Понеже детските ясли не са на делегирани бюджети изграждането на тези площадки е отговорност на общинската администрация.

6) Да се предвидят 1 милион и 80 хиляди лева за проектиране и изграждане на 18 нови детски площадки по 3 във всеки един от районите в Пловдив,  съобразени с изискванията на Наредба № 1 на МРРБ от 2009 година. Парите  да бъдат предвидени по бюджетните сметки на съответните райони като за всеки район се предвидят по 180 хиляди лева.

7) Да се предвидят 920 хиляди лева по собствения бюджет на община Пловдив за изграждане на детски площадки в имоти Публична общинска собственост и  във връзка с подписано рамково споразумение.

8) Да се предвидят 400 хиляди лева за ремонт на съществуващи и изграждане на нови тротоари в близост до детски и учебни заведения на територията на община Пловдив,  разпределени по следния начин:

- Район Централен 100 хиляди

- Район Южен  100 хиляди

- Район Северен  70 хиляди

- Район Източен  40 хиляди

- Район Тракия 60 хиляди

- Район Западен 30 хиляди

Средствата да се предвидят по  бюджетните сметки на  районите. 

9) Да се предвидят средства в размер на 200 000 лева за изграждане на видеонаблюдение в парковете на община Пловдив.

10) Да се предвидят 2 милиона лева за изграждане на паркинги, парко-места  и за обособяване на места за паркиране на МПС по районите на община Пловдив. Тези средства да са отделно от средствата за многоетажни паркинги.

11) Да се предвидят средства за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми т.нар. „Фонд Ин Витро“  в размер на  120 000 лв..

12) Да се увеличат средствата заложени в капиталовата програма във Функция 6, параграф 5206 от 455 000 лева на 600 000 лева като бъде конкретизирано, че 400 000 лева от тях са за  изграждане, ремонт и възстановяване 

на площадки за игра и спорт на открито, а останалите да са за площадки за свободно разхождане на домашни кучета. 

13) Да се предвидят средства в размер на 1 милион и 500 хиляди лева за изграждане на нова детска градина за 8 групи на бул. „Александър Стамболийски“. 

14) Да се предвидят средства в размер на 500 000 лева за изграждане на ДГ Каменица.

15) Да се предвидят средства в размер на 1 милион лева за реконструкция или основен ремонт на ул. Даме Груев. В рамките на около месец трябва да има изготвен технически проект от който ще стане ясно и необходимата сума.

16) Да се предвидят средства в размер на 400 000 хиляди лева за продължението на ул. Македония от бул. „Никола Вапцаров“ до бул. „Александър Стамболийски“. В бюджета за 2018 год. имаше приети 600 000 лева, които в момента трябва да са част от Преходния остатък.

17) Да се предвидят средства за проектиране на Разширение, реконструкция и основен ремонт на бул. „Марица-север“ от моста на Университета по хранителни технологии до моста на Панаира.

18) Да се предвидят 1 милион лева за Изграждане на пробив на бул. „Марица-юг“ под бул. „Цар Борис 3 Обединител“

19) Да се предвидят средства в размер на 5000 лева за закупуване на български знамена, които да бъдат предоставени безвъзмездно на всички общински и държавни (начални, основни,средни и висши) учебни заведение както и на читалищата  на територията на Община Пловдив.

20) Да се предвидят средства в размер на 50 000 лв. за: „Изработка и монтаж (поставяне) на табели с името на улицата придружена с  кратка историческа информация“. И този път табелите да бъдат поставени в район Централен, Южен и Северен.   Припомняме, че при приемането на бюджета за 2017 година имаше и конкретен текст, който гласи „Задължава кмета на община Пловдив в бюджета на община Пловдив за 2018 год. да предвиди средства в размер на 50 000 лв. за следващият етап от реализацията на този проект“, който текст беше приет на микрофон.

21) Да се предвидят 200 000 лева за изграждане на ново улично осветление. Средствата да се предвидят по бюджетните сметки на районите.

22) Да се предвидят целево средства в размер на  100 хиляди  по бюджета на ОП ОКТ   за закупуване на ЛЕД осветителни тела, които да бъдат монтирани на съществуващи стълбове за парково и улично осветление до детски площадки, на пешеходни пътеки до детски ясли, градини, училища,  в обхвата на кръстовища и на пешеходни пътеки  до детски и учебни заведения.

23) Да се предвидят средства в размер на 50 000 лева за демонтиране на опасна въздушно-контактна мрежа на места, на които има влезли в сила Заповеди за премахването и.

24) Да се предвидят 60 хиляди лева за проектиране на нови паркове,  на нови места за почивка, рекреация и отмора и за проектиране на благоустрояване в  междублокови и околоблокови пространства. 

25) Да се предвидят целево средства в размер на 90 000 лева за изработка,доставка и монтаж на пейки, които да бъдат поставени в паркове, градинки,  на детски площадки, в околоблокови и междублокови пространства и на други места с широко обществено ползване. Средствата да бъдат разпределени по 15 хиляди лева на район и по бюджетите на районите.

26) Да се предвидят 1 000 лева за изграждането на паметник на Тодор Александров в район Южен.

Общата сума на предлаганите средства е в размер на 10 801 000 лева.

По функции и по сфери е както следва:

 

За Култура и културна инфрастуркура 220000

Образователна инфрастурктура 2400000

за детски ясли 240000

За нови детски площадки 2120000

За паркинги 2000000

За тротоари 400000

За нови улици,ремонт на стари 2400000

За видеонаблюдение 200000

За ново улично осветление и ЛЕД 300000

За проектиране на нови паркове 60000

За спортни площадки 145000

За нови пейки 90000

За фонд "Ин Витро" 120000

За табели по улиците 50000

За премахване на контактна мрежа 50000

За знамена за училища и читалища 5000

За паметник на Тодор Александров 1000

 

Banner 468 x 60 px