Започват да текат последните работни дни на 48-ото Народно събрание

Депутатите да обсъдят на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, предвижда седмичната проектопрограмата, публикувана на интернет страницата на парламента.

В проектопрограмата е и второ гласуване на промени в Закона за медиацията, както и в Гражданския процесуален кодекс. Очаква се народните представители да обсъдят на първо четене Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на България.

Проектопрограмата включва и проект на решение за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на България в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие. Народните представители се очаква да разгледат на първо четене Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.

В проектопрограмата е също така първо гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в Закона за държавните резерви и военновременните запаси.

За четвъртък е предвидено първо четене на пет законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Очаква се народните представители да обсъдят на второ четене промени в Закона за горите. В проектопрограмата е първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, както и второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.

Очаква се депутатите да обсъдят проект на решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна 1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз с вносители Стоян Михалев и група народни представители, и проект на решение за обявяване на Големия глад - Гладомор в Украйна през 1932-1933 г. за геноцид, внесен от Екатерина Захариева и група народни представители.

Проектопрограмата предвижда първо гласуване на Законопроект за несъстоятелност на физическите лица и на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за електронното управление.

В проектопрограмата за петък е законопроект за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд. Предвижда се депутатите да обсъдят на второ четене промени в Закона за пътищата. Проектопрограмата включва второ гласуване на Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Очаква се народните представители да гласуват на първо четене промени в Закона за достъп до обществена информация. В проектопрограмата е и Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. и проект на решение, пише БТА.

Парламентът да изслуша служебния министър на външните работи Николай Милков във връзка с поредния случай на физическо посегателство над българи и български граждани в Република Северна Македония, предвижда още проектопрограмата.

Banner 468 x 60 px