Destiny

Правителството отпусна нови 211 милиона лева за бизнеса за справяне с пандемията

Правителството отпуска 211 379 100 лева за борбата с последиците от COVID-19. Това стана ясно на днешното заседание на Министерския съвет.

Кабинетът даде съгласие Управляващият орган на ОПИК да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ над определения бюджет на оперативната програма.

Одобрението на предложеното наддоговаряне на бюджета на програмата ще позволи на УО на ОПИК да стартира нови мерки за подкрепа на Малките и средните предприятия, насочени към осигуряване на оборотен капитал за предприятията, засегнати от пандемията COVID-19.

Целта на подкрепата е да се подпомогнат МСП да оцелеят и да възстановят своята дейност във все още несигурната икономическа обстановка чрез предоставяне на подкрепа под формата на оборотен капитал. Одобреното наддоговаряне ще има временен характер, като наддоговорените средства ще бъдат възстановени от предстоящо допълнително финансиране от механизма REACT-EU за ОПИК за 2021 година.

С друго решение на Министерския съвет е одобрен проектът за изменение на Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. По този начин се осигуряват допълнителните 211 379 100 лева, които ще бъдат насочени към МСП, засегнати от пандемията COVID-19.

Banner 468 x 60 px