Destiny

Евелин Парасков и Съюз за Пловдив настояват: Максимална публичност на обществената поръчка за линеен ускорител на КОЦ

В тръжната комисия за закупуването на апаратурата трябва да участват общински съветници от всички групи, предлагат от ПП “Съюз за Пловдив”. В тръжната комисия за закупуването на линеен ускорител на КОЦ – Пловдив трябва да бъдат включени общински съветници от всички групи в ОбС, за да се гарантира максимална публичност на процедурата по ЗОП. Това предлага от името на съветниците от „ Съюз за Пловдив“, председателят на групата Евелин Парасков, по повод на искането на управителя на КОЦ – Пловдив доц. д-р Пламен Фотев за провеждане на обществена поръчка на стойност до 5 млн. лв.

„Казусът с финансирането на линеен ускорител за нуждите на КОЦ - Пловдив трябва да бъде решен с обществен и политически консенсус. Предвид напрежението, с което се посреща всяко едно решение, свързано със здравното заведение, следва да има пълна прозрачност на процедурата за доставка и монтаж на апаратурата“, категоричен е Парасков. Шефът на групата напомня, че заповедта за състава на комисията се издава от ръководителя на лечебното дружество доц.Фотев.

„На онлайн заседание на правна комисия в ОбС той заяви, че е съгласен и би се радвал да включи съветници. Пое ангажимент и лично ще защити тази позиция на сесията на 18-ти ноември пред Общинския съвет, на която ще се изберат представители в комисията“, обясни Евелин Парасков. Той цитира разпоредбите на чл. 51, ал 2 от правилника за прилагане на ЗОП, където недвусмислено е казано, че членове на комисия за извършване на подбор на кандидатите и на участниците, разглеждане и оценка на офертите "могат да са и външни лица". Тази възможност беше потвърдена преди няколко години и с писмен отговор на АОП по повод на официалното запитване от ПП„Съюз за Пловдив“.

„Темата с инвестициите на общински средства в едно от най-важните здравни заведения в Пловдив е изключително деликатна. Всички сме на мнение, че онкоболните имат нужда от лечение със съвременна медицинска апаратура. Но процедурите по обществената поръчка следва да бъдат проведени по най-целесъобразния начин, като се гарантира законосъобразността на това решение. Общинският съвет е принципал на търговските дружества със 100% общински капитал, сред които е и КОЦ - Пловдив. Ето защо участието на съветници в комисията за закупуването на линейния ускорител е задължително“, коментира Евелин Парасков.

Banner 468 x 60 px