Destiny

Eвелин Парасков: Ръководството на „Пловдив 2019“ да каже как ще харчи 1,375 млн. лв.

Общинските съветници от „Съюз за Пловдив“ очакват на днешната сесия да чуят  ясни, конкретни и убедителни аргументи  по повод на изменението на бюджета, предложено от администрацията.  

Групата ще подкрепи  искането  на  „Пловдив 2019“ за 1,375 млн. лв., ако ръководството на фондация  отговори  какъв е срокът за отчитане  на мероприятията след тяхното провеждане, как ще разходва средствата, които ще останат от неверифицирани плащания, и откъде щеше да вземе тази сума, ако общинският бюджет не разполагаше с финансов ресурс?

„ Парите се искат за разплащане на стари задължения по приключили културни мероприятия от 2019г. и дори 2018 година. Не подценяваме обема на работата на фондацията, но всяко проектно финансиране се извършва  чрез подробно отчитане. Такъв отчет не е представен, а в същото време  заявеното финансиране е в пълен размер  на подписаните договори, голяма част от които  ще претърпят финансова корекция. Тогава  солиден ресурс ще остане в бюджета на фондацията“,  мотивира  питането си  председателят на групата Евелин Парасков.    

Съветниците  от „Съюз за Пловдив“ одобряват  редовната поддръжка и подобренията  на Античен театър, но се съмняват, че ремонтът на Маазата,  ще бъде ефективен, тъй като е правен и  през изминалата година.

„Вероятно  проблемът с отводнителната система  е сериозен , затова  е необходимо да се изготви конструктивна експертиза и проект, за да се реши проблемът  кардинално, а не всяка година да се дават пари за текущи ремонти“, счита Парасков.  

По повод на искането  за  средства за ремонт на  фасадата на къща „Стамболян“  съветникът напомня, че следва да се направи проект за реставрация  и консервация, съгласуван с НИНКН. 

„Недопустима е каквато и да е намеса без изискуемите по закон  документи, съгласувателни процедури и спазване на  специфични правила и норми, които действат за паметници на културата от национално значение“,  подчертава  председателят на групата.

Съветниците настояват  на сесията да се уточни  за какво точно и как  ще бъдат разходвани  350 хиляди лева, които допълнително  се искат  за  нуждите на общинската администрация.

 „При какви условия ще бъде закупен  софтуер, за който в предложението не  е посочена  никаква спецификация?  Редно е да се обясни под формата на какви правоотношения ще се назначават  експерти, на какви длъжности  и какви  дейности ще изпълняват?  Считаме, че пълната прозрачност  при разходването на публичните средства  е задължителна  за всяко управление“, коментира Евелин Парасков.

 

 

Banner 468 x 60 px