Излезе първото класиране за първокласниците в Пловдив

На 3 юни 2020 година беше проведено първото класиране за прием за 2020/2021 учебна година. Резултатите показват, че 97,6% от класираните 2870 деца са приети по първо желание. В класирането взеха участие 2933 деца, чиито родители имаха възможност да изберат до 5 желания от 46-те училища в града. От общия брой на обявените 3409 свободни места все още не са заети 539. 

За класираните деца предстои записване в училищата до 9 юни. Поради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, и провеждането на държавен зрелостен изпит в някои от училищата, е необходимо родителите да се свържат с представители на училището, в което са класирани и искат да се запишат, или да потърсят актуална информация на интернет страницата му, за уточняване на времето за записване.

В срока за записване родителите трябва да представят всички необходими документи за проверка. Не се изискват документи за удостоверяване на критериите за настоящ и постоянен адрес на децата, тъй като проверката е автоматична. Не може да бъде направена автоматична проверка само на децата без ЕГН.

Некласирани са 63 деца, за 55 от които родителите са избрали само едно единствено желание, и то не е училището, в района на което е регистрирано детето. Сред некласираните са 14 деца, които нямат адресна регистрация в град Пловдив, въпреки че има класирани 64 деца с адрес извън града.

Анализите на резултатите от първото класиране показват, че в 70% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. По-голямата част от родителите (62% от класираните) избраха училището, в района на което е адресната регистрация на детето, почти 5% (това са 138 от родителите) избраха училището, в което имат друго дете до 12-годишна възраст, и около 33% са класирани в училище по избор, независимо от адресната регистрация.

В срок до 10 юни включително ще бъдат обявени свободните места за следващото второ класиране, което ще се проведе на 17 юни. В него ще вземат участие все още некласираните деца, тези, които не се запишат по някаква причина от класираните, а също и пропусналите първото класиране. Сроковете за подаване онлайн на заявления за участие в това класиране е 15 юни 2020 г. (вкл.). За подаване на заявления за кандидатстване на хартиен носител срокът е 12 юни 2020 г.

Заявленията на некласираните деца се прехвърлят автоматично към второто класиране. Препоръчваме родителите да подадат нови заявления, съобразени със свободните места за новото класиране. За целта е необходимо да анулират първоначалните си заявления и да подадат нови.

За четвърта поредна година в град Пловдив приемът на ученици в първи клас в общинските училища е чрез централизирано електронно класиране, което улеснява родителите и представителите на училищната администрация. Така по-лесно се проследява и обхватът на децата, регистрирани в град Пловдив, които подлежат на задължителен прием в първи клас.

 

Banner 468 x 60 px