Destiny

В Деня на детето - в Пловдив започна строителството на нова детска градина

В Деня на детето кметът Здравко Димитров даде старта на изграждането на нова детска градина на ул. „Богомил“ и обеща до края на мандата да бъдат изградени още 11 нови детски градини и ясли. В момента приключва цялостното обновяване на две забавачки, а скоро ще започне строителството на още три – на булевард „Александър Стамболийски“, ЦДГ „Каменица“ и новото крило на ДГ „Зорница“ в район „Южен“. До началото на тази учебна година ще приключи основният ремонт на ДГ „Снежанка“ и „Перуника“ в район „Централен“.

Новата детска градина се намира на улица „Богомил“ в квартал „Гладно поле“ и ще бъде изградена за 290 дни и стойността й е 1 950 287 лв. Средствата са осигурени по ОП „Региони в растеж“, която обхваща цялата зона в квартал „Гладно поле“.

„Сградата ще бъде изградена по всички съвременни изисквания. Ще бъде на два етажа и в нея ще има четири групи. Предвижда се на покрива да има слънчева инсталация за битова гореща вода, климатици и централно парно отопление“, обясни кметът. Той съобщи също, че в проекта е предвидено детската градина да разполага с плувен басейн и физкултурен салон, а дворът ще бъде озеленен, с поливна система, с катерушки, люлки, пейки, сенници, чешма, пясъчник. Очаква се в началото на следващата година забавачката да бъде готова.

По време на церемонията районният кмет Иван Стоянов заяви, че целият този квартал ще бъде обновен. „Новатата детска градина е част от амбициозната програма в района и града, наблизо е парк „Чайка“, на който предстои реконструкция. Цялото пространство в тази част на града ще има нов облик“, заяви районният кмет. Той благодари на кмета и на зам.-кмета Пламен Райчев, които активно работят за обновяването на района.

Поздравление отправи и началникът на Регионалното управланение на образованието – Пловдив Иванка Киркова. По думите й в този знаков ден за нашите деца за нея е удоволствие да присъства на първата копка на новата детска градина. „Искам да изразя истинското си удовлетворение от инициативите на общината, която прави всичко възможно, за да реши проблема с подблоковите детски градини. „Радвам се на това чудо, което ще бъде построено“, заяви още Иванка Киркова.

Церемонията беше уважена от председателя на Общинския съвет Александър Държиков, общински съветници, както и от заместник-кметовете Пламен Райчев, Стефан Стоянов и Тодор Чонов.

Допълнителна информация за проект:

BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“, Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“. По него се изграждат и реконструират 6 обекта – две сгради на СУ „Любен Каравелов“, реконструкция на ДГ „Перуника“, ДГ „Снежанка“, ДЯ „Детски смях“ и новата детска градина на ул. „Богомил“.

Общата сума на целия проекта е 18 106 266.94 лева, като от тази сума:

• 15 953 713.05 лева (петнадесет милиона деветстотин петдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и пет стотинки) е БФП (безвъзмездна финансова помощ), от които:

- Съфинансиране от ЕС чрез ЕФРР: 13 560 656.08 лв.

- Национално финансиране: 2 393 056.97 лв.;

• 2 152 553.89 лева (два милиона сто петдесет и две хиляди петстотин петдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки) е собствен принос на Община Пловдив.

Целта на този проект е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции.

 

Banner 468 x 60 px