Destiny

Временно се спира обслужването на кафявите съдове за растителни отпадъци

Община Пловдив уведомява жителите на кварталите „Коматево” и „Прослав“, че във връзка с настъпването на зимния сезон и намаляване на количеството растителни отпадъци, което се генерира, временно се преустановява обслужването на кафявите контейнери за растителни отпадъци, считано от 09.12.2019 г. 

Препоръчително е всяко домакинство, което притежава индивидуален кафяв контейнер, да се погрижи за него, като го прибере и съхранява до подновяване на услугата през пролетта, за което гражданите ще бъдат своевременно информирани чрез средствата за масово осведомяване.

Община Пловдив напомня на всички, които се отопляват с твърдо гориво през зимния сезон, че е забранено изхвърлянето на сгурия в контейнерите за битови отпадъци и в тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки, което би довело до запалване на отпадъците и контейнерите. Освен нанасянето на значителни материални щети, се замърсява околната среда и има риск за сградите, които се намират в близост. 

Във връзка с това Дирекция „Екология и управление на отпадъците” при Община Пловдив призовава гражданите да сигнализират на тел. 6111 –  Пловдивски общински инспекторат, в районните полицейски управления или на тел. 112 - за спешни повиквания,  при всеки случай на злонамерени действия срещу контейнерите. На нарушителите ще бъдат налагани санкции съгласно Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пловдив.

Banner 468 x 60 px