Destiny

Факултетът по икономически и социални науки на ПУ чества юбилея си с международна конференция

Съвременни тенденции в икономиката, международна търговия, политика и сигурност, корпоративни финанси и управление, иновативни подходи в маркетинга.

Това са само част от направленията, в които ще протече Юбилейната международна научна конференция под мотото „Икономическа и социална (дез)интеграция“, организирана по повод 25-ата годишнина от основаването на Факултета по икономически и социални науки към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

 Двудневният форум ще се проведе на 27 и 28 юни, а материалите от него ще бъдат обединени в специален сборник. Сред останалите тематични направления на международната конференция са социална и институционална икономика, счетоводство и одит, управление на туризма, киберсигурност.

 Официалното откриване е от 10:00 ч. на 27 юни в Аудитория 6 на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“на ул. „Цар Асен“ №24.

 Събитието е само един от акцентите в рамките на отбелязването на годишнината на факултета. Той е създаден през 1994 г. само с 2 специалности и около 200 студенти. През годините броят им се увеличава 20 пъти, а понастоящем възпитаниците на ФИСН се обучават в общо 10 бакалавърски и 19 магистърски програми, които осигуряват успешна професионална реализация в основни сфери на обществения живот: икономика, политика, управление, образование, национална сигурност.

 Още през 2018 г. започна поредица от мероприятия за отбелязване на 25-годишнината на Факултета по икономически и социални науки. Сред проведените до момента са семинари по съвременни методи в управлението и планирането с водещи специалисти от практиката, предстои провеждането на студентски интерактивен семинар и на лятно училище за студенти и докторанти с международно участие, както и заключителни форуми за млади учени през есента.

 

Banner 468 x 60 px