Destiny

Единствена оферта от Словакия за животните в зоопарка

bnr plovdiv bnr plovdiv

Само една е подадената оферта за участие в обществената поръчка за доставка на животни за пловдивския зоопарк. 

За доставка на животните, обособени в 11 групи, в съответствие с условията на обществената поръчка, подадената оферта е на Карин Освалдова от Република Словакия. При прогнозна цена от 70 000 лева, направената от нея оферта е на стойност 83 300 лева.

Тя бе отворена в присъствието на журналисти от тричленна комисия в състав Дарина Шаркова, председател и главен експерт „Обществени поръчки“, Минко Михайлов, директор на зоопарка, и Антоанета Отонова, юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“. 

Предстои комисията да разгледа документите в офертата по същество за коректността им и да реши дали участникът ще бъде избран за изпълнител. 

Срокът е до 31 май, но предвид това, че подадена оферта е единствена, комисията ще се произнесе доста по-рано, подчерта председателят ѝ Дарина Шаркова.

Срокът за подаване на документи за обществената поръчка изтече на 12 април, но той беше удължен с три дни заради това, че подадената дотогава оферта беше само една.

Banner 468 x 60 px