Destiny

Започна приемът за 1 клас в Пловдив, местата са повече от децата

3483 са обявените свободни места за първокласници във всички училища в Пловдив. Те са разпределени в 151 паралелки, информират от общинския отдел „Образование“ . Обявените свободни места са повече от децата, които се очаква да бъдат записани в първи клас за учебната 2019/2020 година. 

За трета година приемът на ученици в първи клас в общинските училища на град Пловдив се осъществява чрез система за електронно централизирано класиране и записване. Тя улеснява родителите, като им дава възможност да кандидатстват онлайн и да получават информация по електронна поща. 

Разработената и внедрена от Община Пловдив електронна система през 2017 година вече е актуализирана и адаптирана с променените от Министерството на образованието и науката общи правила за цялата страна. 

Родителите на децата, родени през 2012 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас, могат да се регистрират и да подадат заявления за участие в първото класиране за своите деца онлайн на адрес priem.plovdiv.bg. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията, а е важно да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране, което е на 5 юни 2019 година, родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 3 юни 2019 г. 

Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец (Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас) своите заявления в срок до 31 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет родителите ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

При подаване на заявление онлайн от родителите е много важно за участие в класирането заявлението да е със статус „подадено“, а не „чернова“. Предвидени са автоматични проверки на адресните регистрации на децата и родителите е необходимо внимателно да следят всички съобщения в електронната система. При класиране на дете с подадени неверни данни, то няма да бъде записано и ще участва в следващо класиране за останали свободни места.

Данните от кампаниите през 2017 и 2018 години показват, че наличните свободни места и желанията на родителите съвпадат в много голяма степен и за повечето училища приемът на децата не зависи от конкретния сбор на натрупаните точки. Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация. 

Въпреки че за голям брой от училищата събраните точки няма да имат съществено значение, то в системата е предвидена функционалност, чрез която родителите ще могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления и ще се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“.

Повече информация за правилата и критериите за прием родителите могат да намерят на интернет страницата на електронната система priem.plovdiv.bg в секция „Нормативни документи“. За улеснение на родителите са публикувани „Ръководство за родителя“ и видеоклип с пример за кандидатстване.

 

Banner 468 x 60 px