Destiny

Започна приемането на декларации за интерес към смяната на печки с твърдо гориво с алтернативни източници

Община Пловдив е една от седемте български общини, които ще получат безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. При разпределението на финансовия ресурс е предвидено Община Пловдив да получи БФП в размер на 13 862 232,11 лв. 

Целта на предоставяната финансова помощ е да се подобри качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици /ФПЧ10 / и индиректно на азотни оксиди на територията на определените седем общини. Ще се финансират мерки, насочени към намаляване нивата на ФПЧ10 от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища). 

Програмата предвижда замърсяващите въздуха устройства да се подменят с алтернативни такива : на газ; използващи електричество; на пелети или друг вид дървесна биомаса или източници на топлинна енергия.

До края на м.май Община Пловдив ще подготви и внесе проектно предложение до УО на ОПОС. Одобреният проект ще се реализира в два етапа. 

Първи етап ще продължи  до  31.05.2021 г. В този срок ще се проведе проучване  нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, както и поредица от мащабни  разяснителни  кампании. 

Вторият етап ще продължи не по-късно от 31.12.2023 г., когато ще се извършат фактическите дейности по подмяната на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри.

В рамките на подготовката на проекта, Община Пловдив обяви приемането на Декларация за интерес за участие, в срок до 31 юли 2019 г. Проучването ще продължи и по време на първия етап на проекта.

Декларацията може да бъде подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене или в Община Пловдив. Декларацията /попълнена и подписана/ може да бъде изпращана и електронно на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в отговор подателя ще получи входящ номер по преписката. 

Декларацията следва да се попълни и подпише от собственика на жилището. Ще се изготви окончателен списък с одобрените крайни получатели, като ще се сключи договор с всеки един от тях. 

За запознаване на пловдивчани с Програмата и условията, при които ще се реализира проекта е подготвена кратка информация, която е публикувана на сайта на Община Пловдив plovdiv.bg

 

Banner 468 x 60 px