Destiny

Повече от 100 председатели на Общински съвети заседаваха в Пловдив

Над 100 председатели на Общински съвети от цялата страна бяха в Пловдив, където се проведе XVII-то Общо събрание на Националната асоциация на председатели на Общински съвети. Високият форум бе уважен и от зам.-председателят на 44-то Народното събрание Емил Христов и зам.-кметът на Пловдив Розалин Петков. Сред гостите бе и зам.-председателят на УС на Националното сдружение на общините в България Иво Димов, както и София Янчева, председател на УС на Националната асоциaция на секретарите на общините.

 

Невероятна чест е за пореден път да ви посрещна в Пловдив – древен град с особена магия, който тази година е Европейската столица на културата. За последните няколко години всички ние изградихме едни добри отношения на колегиалност и сплотеност. Днес е време за отчет и анализ на свършеното и несвършеното, да преценим в оставащото време от настоящия мандат какво още можем да подредим, за какво още можем да се преборим като Асоциация и какво наследство ще оставим, заяви в своето слово председателят на Общински съвет Пловдив Савина Петкова. Пожелавам на всеки един от вас в оставащото време на този мандат много сили, търпение и мъдрост, така щото да не позволим ескалация на страстите и да завършим мандата си по един грозен начин, завърши Петкова. 

Радвам се, че за поредна година председателите на Общински съвети избират Пловдив за своя най-висш форум. Вярвам, че натрупаните знания и добри практики по време на управлението ви като председатели спомагат за по-добрата комуникация между местната власт от една страна и гражданите от друга, заяви от своя страна зам.-кметът Розалин Петков. 

По време на форума ръководството на Асоциацията представи отчет за свършеното през 2018. Изключително ползотворна се оказа 2018-та година, тъй като наши представители взеха активно участие в консултациите по редица законодателни промени на национално ниво и по специално при прецизирането на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, заяви Красимира Германова, председател на Асоциацията и председател на Общински съвет Созопол. Тя сподели, че през годината са били организирани  редица семинари с цел правилното прилагане на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, който е вменил нови отговорности за Общинските съвети. По думите й е необходима още по-голяма активност от страна на отделните Общинските съвети, тъй като всеки един от тях може да предложи алтернативни решения на общите проблеми на местното самоуправление. Ръководството представи финансовия отчет за изминалата година. Като следваща точка Общото събрание разгледа и прие бюджета за 2019г., а така също и програмата  през настоящата година, която акцентира върху законодателството касаещо местното самоуправление, така също повишаване на административния капацитет. 

Тази година Националната асоциация на председателите на Общински съвети навърши 15 години, провеждайки своето учредително събрание в Пловдив през 2004г. Тогава 51 председатели на Общински съвети учрядават асоциацията, която днес наброява повече от 200 членове. 

Banner 468 x 60 px