Destiny

Община Пловдив напомня за такса куче

Община Пловдив припомня, че собствениците на домашни кучета трябва да заплатят годишната такса от 30 лева до 31 март. Регистрацията, ако вече не е направена, се извършва в администрацията на района по местоживеене. 

Гражданите трябва да носят своите документи за самоличност и редовно заверен ветеринарномедицински паспорт с отразени в него идентификация /маркировка/ на животното и задължителните ветеринарномедицински манипулации за периода. 

Изискването е по Закона за местни данъци и такси. От заплащане на годишна такса са освободени собственици на кастрирани кучета и кучетата на хора с увреждания. 

 

Banner 468 x 60 px