Destiny

Утре правят първи копки на три важни за Пловдив проекта

Първи копки на три важни обекта по Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ ще бъдат направени утре. Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.003-0002-C01 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Събитието ще се проведе на 12.07.2018 г.:

• 10:30 ч. - Първа копка на площад „Александър Малинов” - до Източната порта - Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „6-ти септември” в участъка от бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите му зелени площи;

• 11:00 ч. - Първа копка на бул. „6-ти септември”, до градинката на площад „Житен пазар” /бивш пл. "Шахбазян"/ - Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр.Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Стойчо Мушанов”, ул. „Макгахан” (в участъка от ул. „Митрополит Панарет” до ул. „Ген. Скобелев”), ул. „Ген. Скобелев”, ул. „Пулпудева”, ул. „Козлодуй”, ул. „Брестовица”, ул. „Цар Иван Страцимир”;

• 11:30 ч. - Първа копка на бул. „Марица” - благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, изграждане на детски площадки по южния бряг на р. Марица в УПИ I, II, III, IV, V, VI, всички за озеленяване, кв. 417 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив. Рехабилитация и реконструкция с въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на бул. „Марица –юг” в зоната от транспортен възел на бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, в Първа градска част – север, гр. Пловдив;

Banner 468 x 60 px