Destiny

Ральо Ралев откри Дискусия за съвременните пространствени и културни тенденции в етнически смесени райони

Първият по рода си национален форум посветен на съвременните пространствени и културни тенденции в етнически смесени райони се проведе в район ,,Северен”- Община Пловдив, под патронажа на кмета инж. Ральо Ралев.

Според кмета една от основните цели на форум е да пренесе дебата за ромските махали от централно ниво, от конференциите и научните конгреси, към локално, местно ниво, за да се покаже как представителите на местната власт конкретно решават проблемите свързани с тези общности.

,,Бих се радвал ако този форум сложи началото на една съвместна дейност между нас – представителите на общини и кметства и представителите на държавните институции, с техните регионални структури, НПО, академични общности, граждански организации и пр.

Администрирането на населените места със смесено етническо население, предимно ромско, е труден процес, който изисква добро познаване на етно – културните особености на това население, което е необходимо за предприемането на решителни мерки за ограничаване на битовата престъпност, незаконното застрояване, нерегламентираните сметища, свободното движение на каруци и т.н.

Във форума взеха участие г-н Валери Симеонов в качеството си на вицепремиер и председател на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Зам. министъра на вътрешните работи г-н Стефан Балабанов, шефа на РДВР-Пловдив г-н Атанас Илков, кметове, представители на академичните среди, НПО и др.

Banner 468 x 60 px